Problem opieki rodziców nad dziećmi w szpitalach nadal niezałatwiony

08 Grudnia 2017, 11:54

Po raz kolejny wraca temat opieki rodziców nad dziećmi przebywającymi w szpitalach. Trudności związane są m.in. z niezapewnieniem przez szpitale właściwych warunków, wysokości pobieranych przez podmiot leczniczy opłat za pobyt rodziców lub osób bliskich przy dziecku, czy z wprowadzaniem przez szpitale ograniczeń godzinowych odwiedzin.

- Obecność rodzica i jego opieka wpływa na niwelowanie strachu i obaw dziecka związanych z pobytem w szpitalu. Jest również niezwykle ważna w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Rzecznik informuje, że nadal obserwuje występujące trudności w realizacji uprawnienia dziecka do pobytu przy nim rodziców lub innych osób bliskich podczas hospitalizacji.  

Rodzice przy łóżkach chorych dzieci - to nie takie proste

Trudności te związane są m.in. z niezapewnieniem przez szpitale właściwych warunków do pobytu rodzica przy łóżku dziecka; wysokości pobieranych przez podmiot leczniczy opłat za pobyt rodziców lub osób bliskich przy dziecku, wprowadzaniem przez szpitale ograniczeń godzinowych odwiedzin, bez uwzględniania wieku i potrzeb dzieci znajdujących się na oddziale.

Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia o przedstawienie stanowiska w tej sprawie jak również o podjęcie działań leżących w kompetencji resortu zdrowia. Wcześniej Rzecznik Praw Dziecka rekomendował zwolnienie rodziców z konieczności ponoszenia kosztów pobytu przy łóżkach dzieci. Wówczas Minister Zdrowia nie podzielił stanowiska Rzecznika o potrzebie tych zmian.

 

AS

Źródło: RPD

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz