Tydzień w pigułce

11 Grudnia 2017, 7:05

Dziś zaprzysiężenie nowego rządu po zeszłotygodniowej zmianie na stanowisku premiera. Na jutro zostało zaplanowane expose Mateusza Morawieckiego, połączone z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu potrwa cztery dni – od wtorku do piątku. Sejm będzie m.in. kontynuował prace nad ustawą przekazującą dodatkowe środki na szpitalne nadwykonania. 

Wypowiadanie klauzuli opt-out na sejmowej Komisji Zdrowia

W środę sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzy informację Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie wypowiadania klauzul opt-out oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom po realizacji wypowiedzianych klauzul”. Początek posiedzenia o godz. 14.

Na godz. 16. zaplanowane zostało wspólne posiedzenie sejmowych Komisji: Zdrowia i Edukacji, Nauki i Młodzieży. W porządku obrad jest rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz stanowiskiem Ministra Zdrowia.

Zostanie też rozpatrzona informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia na temat profilaktyki wśród dzieci i młodzieży z zakresu otyłości i cukrzycy i modelu prozdrowotnego odżywiania dzieci i młodzieży.

Zbierze się też kilka zdrowotnych zespołów parlamentarnych:

  • Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów: Badania laboratoryjne w POZ - finansowanie i dostępność.
  • Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów: Organizacja opieki nad pacjentami z hipercholesterolemią rodzinną.
  • Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia: Wdrożenie programu kompleksowej opieki nad pacjentami z rakiem piersi, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostępności ze względu na odległość od miejsca zamieszkania pacjenta oraz czas oczekiwania na diagnostykę, leczenie i rehabilitację.

W Senacie o ograniczeniach w sprzedaży alkoholu

Senat zajmie się m.in. zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa modyfikuje zasady ustalania przez radę gminy liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa na terenie gminy. Projekt wprowadza też możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano.

We wtorek senacka Komisja Zdrowia rozpatrzy informację Ministra Zdrowia na temat leczenia niewydolności serca w Polsce. Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 11.

 

Redakcja

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz