Lakowanie wszystkich zębów i więcej badań z NFZ dla dzieci

11 Grudnia 2017, 14:51 Stomatologia

Ponad 54 mln zł NFZ ma wydać na lepszą opiekę nad uzębieniem dzieci. Zmiany w koszyku świadczeń skierowano już do ogłoszenia. 

W maju do konsultacji trafił projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Dotyczą m.in. zwiększenia dostępności procedur dla dzieci. Minister podpisał już to rozporządzenie i skierowano je do publikacji.  

Kluczowe jest rozszerzenie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o świadczenia opieki zdrowotnej, o te, które uzyskały pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Lakowanie zębów - nie tylko szóstki

Nowe rozporządzenie wprowadza zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb, którego zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego AOTMiT rekomendowała w kwietniu zeszłego roku.

Jak wskazują badania, aż 3,2 proc. dzieci w wieku 15 lat wymaga leczenia chorób miazgi z powodu próchnicy zębów, zwykle są to pierwsze zęby trzonowe. Niestety, aż 6 proc. 15-latków wymaga już ekstrakcji zęba stałego. Uszczelnienie bruzd na powierzchniach żujących zębów jest skuteczną metodą profilaktyki. Obecnie możliwe jest jednak lakowanie wyłącznie bruzd pierwszych trzonowców stałych i to tylko w przypadku wyrznięcia się ich przed  ukończeniem 8. roku życia. Biorąc pod uwagę czas od pojawienia się guzka zęba do całkowitego odsłonięcia się powierzchni żującej, lakowanie zębów drugich trzonowych powinno być możliwe do ukończenia 14 roku życia. W rozporządzeniu dodano więc zapis o zabezpieczeniu bruzd drugich trzonowców stałych do ukończenia 14. roku życia.

Więcej zdjęć RTG

Do koszyka wpisana została też rentgenodiagnostyka do pięciu zdjęć  wewnątrzustnych.

Z badań wynika, że młodzi pacjenci mają niezaspokojone potrzeby  jeśli chodzi o świadczenia endodontyczne 12 i 15 – latków, zarówno jeżeli chodzi o zęby z uformowanym, jak i nieuformowanym korzeniem. Procedury lecznicze w przypadku zębów z niezakończonym rozwojem korzenia wymagają radiologicznej diagnostyki wstępnej oraz kontroli co 3-4 miesiące. Oznacza to konieczność wykonania zwykle 4-5 zdjęć w całym procesie diagnostyczno-leczniczym. Obecnie istnieje możliwość wykonania zaledwie 2 zdjęć wewnątrzustnych.

 

Pantomogram
„Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem” - to kolejna nowa procedura. 

Jak tłumaczy MZ, ok. 40 proc. dzieci korzysta ze świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ. U połowy z nich może być potrzeba wykonania badania pantomograficznego. NFZ płaci za nie 65 zł. 

 

Nieuformowany korzeń zęba

W koszyku znalazło się też leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA. 

 

Badanie po urazach

Osobną procedurą będzie badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba.

Urazy zębów stanowią częsty powód zgłaszania się dzieci i młodzieży do gabinetu stomatologicznego. Problemy takie może mieć nawet co trzecie dziecko. Zajęcie się takim przypadkiem zajmuje stomatologowi więcej czasu niż przeprowadzenie podstawowego badania stomatologicznego. Na dodatek część dzieci w chwili urazu ma już wyczerpany limit przysługujących badań. Dlatego MZ wprowadza do koszyka nową procedurę.  

 

Ile to kosztuje?

MZ szacuje się, że realizacja świadczeń będzie wiązać się z następującym skutkiem finansowym:

- „zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb” wzrost kosztów o 1,5 mln zł rocznie,

- „leczenie endodontyczne zęba stałego z niezakończonym rozwojem korzenia z zastosowaniem materiału typu MTA ”, wzrost kosztów o 16,83 mln zł rocznie,

- „ rentgenodiagnostyka do pięciu zdjęć wewnątrzustnych ”, wzrost kosztów o 6,52 mln zł rocznie, w zależności od liczby wykonanych zdjęć,

- „ badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów ” wzrost kosztów o 7,05 mln zł rocznie,

- „ rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem ”, wzrost kosztów o 23,49 mln zł rocznie, w zależności od liczby wykonanych zdjęć.

Od kiedy zmiany?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

AK

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz