Zmiana dot. Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

11 Grudnia 2017, 15:36 Lekarz operacja znieczulenie

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

Reakcja na zmianę przepisów

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524) trzeba wydać nowe rozporządzenie. W art. 20 ust. 1 dodano pkt 3a, zgodnie z którym w rozporządzeniu należy uwzględnić informacje o usługodawcach oraz sposobie i terminie przekazywania przez nich danych.

Jednocześnie w związku z uchyleniem pkt 6 w art. 20 w ust. 1 ustawy dotyczącego sposobu zabezpieczenia danych osobowych zawartych w rejestrze przed nieuprawnionym dostępem, w projekcie rozporządzenia nie znalazła się regulacja odpowiadająca § 1 pkt 4 oraz § 4 dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych - informuje ministerstwo. 

Terminy

Dane do rejestru mają być przekazywane na bieżąco za pomocą dedykowanego systemu informatycznego. Kompletność i prawidłowość przekazanych do rejestru danych jest weryfikowana raz na 6 miesięcy. Weryfikacji dokonują usługodawcy przekazujący dane do rejestru oraz podmiot prowadzący rejestr.

Jakie dane w KROK?

W ramach Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) działa cyfrowa platforma do gromadzenia danych o operacjach wykonywanych we wszystkich Ośrodkach Kardiochirurgii w Polsce.

Rejestr zawiera informacje dotyczące liczby, rodzajów, zakresu oraz wyników zabiegów u dorosłych i dzieci.

Podmiotem prowadzącym Rejestr jest Instytut „Pomnik-  Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD).

Od dnia 1 lipca 2013 r. w oparciu o porozumienie podpisane pomiędzy IPCZD, a CSIOZ Rejestr funkcjonuje na infrastrukturze sprzętowo – systemowej CSIOZ. Centrum zapewnia jego techniczne funkcjonowanie.

http://www.krok.org.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz