Raport Alivii: Skracają się kolejki do diagnostyki obrazowej, ale nie wszędzie

12 Grudnia 2017, 8:58

Minęły już niemal trzy miesiące od kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał specjalne środki na zakup dodatkowych świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej. Z badania Fundacji Onkologicznej Alivia wynika, że ostatnie działania przynoszą skutki - czas oczekiwania na rezonans lub tomograf skrócił się średnio o kolejne kilka dni. Kłopotem pozostaje fakt, że w zależności od miejsca zamieszkania pacjent może czekać na badanie ponad cztery razy dłużej niż mieszkaniec sąsiedniego województwa. 

Największe spadki widać w badaniach wykonywanych w trybie CITO 

W przypadku rezonansu magnetycznego czas oczekiwania na badanie skrócił się o 8-10 dni do poziomu ok. 100 dni. Dla tomografii komputerowej było to ok. 4 dni krócej, dzięki czemu pacjenci czekają na badanie w tym trybie około czterech tygodni. Wydaje się, że dodatkowe środki przekładają się na większą dostępność świadczeń.

Nierówny dostęp do świadczeń

Nierozwiązanym problemem, pozostawionym przez resort zdrowia bez odpowiedzi, pozostaje jednak równość w dostępie do badania. Pacjenci z nawet sąsiadujących województw mogą czekać na to samo świadczenie nawet dwa, trzy lub cztery razy dłużej. Co więcej, istnieją takie regiony jak Lubelszczyzna, gdzie pomimo dodatkowych środków pacjenci na rezonans magnetyczny muszą czekać dłużej. Pomimo wielu sygnałów ani Ministerstwo Zdrowia ani Narodowy Fundusz Zdrowia do tej pory nie przedstawiły przyczyn takiego stanu rzecz, jak również metod rozwiązania tych problemów. Skrócenie czasu oczekiwania na badanie tomografii komputerowej do 10 dni dla jednego z regionów to wynik bardzo dobry, bliski ideału – chwali Poliński i dodaje – Szczęście mają jednak nieliczni. Są rzesze chorych, którzy różnicy nie odczuwają, chociaż to ich pieniądze zostały przeznaczone na dodatkowe wydatki NFZ.

Długie kolejki do diagnostyki obrazowej to poważny problem dla wielu chorych

Dobrze wykonane i opisane badanie pozwala nie tylko rozpoznać chorobę, lecz również ocenić skuteczność leczenia. Fundacja Onkologiczna Alivia na stronie Kolejkoskop.pl publikuje wyniki badania czasu oczekiwania na badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Portal posiada moduł statystyczny, który pozwala obserwować zmiany w czasie oraz w zależności od rodzaju skierowania (tryb zwykły, pilny oraz w ramach karty DiLO). Pozwala również obserwować nierówności pomiędzy regionami. 

AS

Źródło: Fundacja Alivia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz