Rzecznik Praw Pacjenta przygotowuje zmiany w ustawie

12 Grudnia 2017, 14:58

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zmiany mają dotyczyć m.in. katalogu praw pacjenta, wzmocnieniu uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta oraz zdefiniowaniu na nowo roli organizacji pacjenckich w systemie ochrony zdrowia. 

Bartłomiej Chmielowiec planuje na początku lutego przyszłego roku, przekazać organizacjom pozarządowym szczegóły proponowanych rozwiązań z propozycją włączenia się do dyskusji. Utworzenie przy Rzeczniku Praw Pacjenta – Rady Opiniodawczo-Doradczej składającej się m.in. z przedstawicieli organizacji pacjenckich czy też uznanych autorytetów w obszarze ochrony i organizacji zdrowia, integracja działań Rzecznika z działaniami organizacji pozarządowych i organami władzy publicznej, upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, wspieranie i rozwijanie wzajemnych inicjatyw oraz bieżąca wymiana informacji mają służyć poprawie przestrzegania praw pacjenta na terytorium RP.

Konieczne wzmocnienie niezależności Rzecznika Praw Pacjenta

Zapewnienie maksymalnej niezależności Rzecznika Praw Pacjenta – będącego obiektywnym wsparciem i skutecznym narzędziem Prezesa Rady Ministrów – jest niezbędne dla realizacji szeroko pojętego interesu Pacjentów oraz zachowania równowagi między uczestnikami systemu ochrony zdrowia – powiedział  Bartłomiej Chmielowiec.

AS

Źródło: RPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz