Recepty z błędami. Fundusz podsumował kontrole za III kwartał

13 Grudnia 2017, 13:00

W III kwartale 2017 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 145 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej. Tylko w 34 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (46 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (65 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych w trzecim kwartale tego roku kontroli, Fundusz stwierdził następujące nieprawidłowości przy wystawianiu recept:

  • Wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

Oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania; ordynowania leków refundowanych z kodem uprawnień dodatkowych pacjenta „S” przez nieuprawnionych lekarzy; wystawiania recept refundowanych "pro auctore" na leki z odpłatnością ryczałtową do zaopatrzenia gabinetu stomatologicznego; przepisywania recept po zgonie pacjenta bądź z błędnymi danymi pacjenta;

  • Błędy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej:

Nieczytelne, niechronologiczne i nieuporządkowane prowadzenie dokumentacji; brak/nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania oraz wystawionych recept; brak rozpoznania choroby, brak potwierdzenia zasadności ordynacji leków; braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak podpisu i pieczątki lekarza we wpisach; nieprawidłowości bądź brak numeracji stron, poprawki dotyczące liczby opakowań bądź dawkowania leku bez oznaczenia osoby dokonującej adnotacji itp.); rozbieżności danych w dokumentacji z danymi na receptach; brak udokumentowania wskazań refundacyjnych pozwalających na ordynację leku ze zniżką; niedołączenie kopii kart informacyjnych z leczenia szpitalnego oraz odpisów lub kopii innych dokumentów medycznych udostępnionych przez pacjenta niezbędnych do potwierdzenia zasadności ordynacji;

  • Wykorzystanie zakresu numerycznego recept jednego lekarza przez innego lekarza;
  • Niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych;
  • Brak dokumentacji medycznej.

AS

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz