NIZP-PZH sprawdził co wiemy na temat antybiotyków

15 Grudnia 2017, 14:48

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy zakład Higieny we współpracy z europejskim oddziałem Światowej Organizacji Zdrowia przeprowadził badanie, które miało ocenić wiedzę rodziców na temat antybiotyków i ich stosowania u dzieci. Wyniki są dość optymistyczne.

Na pytanie na co działają antybiotyki ponad 75 proc. ankietowanych wskazało na prawidłową odpowiedź. Jednaj ponieważ można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, w rezultacie tylko 44 proc. podało bakterie jako swój jedyny wybór. Część respondentów wskazywała też na wirusy, grzyby i pasożyty. 58 proc. badanych prawidłowo odpowiedziało na pytanie o to czym jest antybiotykooporność. 18 proc. przyznało, że nie ma wiedzy na ten temat, a 11 proc. odpowiedziało, że jest to odporność pacjenta na antybiotyki. Z badania wynika również, że wiedzę o antybiotykach czerpiemy najczęściej od lekarza, z Internetu, ulotek informacyjnych i od farmaceutów.

Antybiotyk kilka razy w roku

Według ankiety dzieci przyjmują antybiotyki kilka razy w roku (28 proc.), raz w roku (28 proc.), rzadziej niż raz w roku (30 proc.). 14 proc. badanych zadeklarowało, że ich dzieci nigdy nie były leczone antybiotykami. Jednocześnie ponad 90 proc. respondentów oczekuje, że lekarz wypisze antybiotyk ich dziecku wyłącznie w przypadku wystąpienia silnych objawów.

Rola lekarza

Blisko 90 proc. respondentów zawsze trzyma się zaleceń lekarza w sprawie terapii antybiotykowej, a około 9 proc. prosi lekarza o zastąpienie antybiotyku innym rodzajem terapii. Większość jest także zadowolona ze sposobu, w jaki lekarze informują pacjentów o antybiotykoterapii, ale tylko 37 proc. przyznaje, że jest informowana o ewentualnych działaniach niepożądanych leku.

70 proc. badanych uważa, że antybiotyków nie można podawać bez przeprowadzenia badań diagnostycznych. Ponad 80 proc. wie, że w leczeniu infekcji antybiotyki należy stosować dopiero wtedy, gdy inne środki nie zadziałają. 

Kto wziął udział w badaniu?

W badaniu wzięło udział 357 osób, zdecydowana większość to kobiety. Wszyscy są rodzicami lub opiekunami prawnymi przynajmniej jednego dziecka do 15 roku życia. Połowa ankietowanych to mieszkańcy miast. Druga połowa zamieszkuje tereny wiejskie. Większość respondentów ma wyższe wykształcenie.

AS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz