OZZL: Celem protestu nie jest dezorganizacja pracy szpitali

18 Grudnia 2017, 9:13

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy apeluje do dyrektorów szpitali w sprawie wypowiadanych przez część medyków klauzul opt-out. Jak podkreśla OZZL, nie są to działania wymierzone przeciwko dyrekcjom poszczególnych szpitali i nie mają na celu dezorganizacji pracy szpitali, ale trwałą poprawę ich funkcjonowania.

OZZL zwraca też uwagę dyrektorom szpitali, że „nie ma większego sensu aby próbowali rozwiązać ten problem na szczeblu szpitala, bo przyczyny tego problemu leżą nie w szpitalu, ale w organizacji i finansowaniu publicznej ochrony zdrowia jako całości, co leży w kompetencjach rządu”.

Apel o solidarność z lekarzami

Związek apeluje do dyrektorów placówek, aby „zamiast bezprawnych nacisków na lekarzy, którzy wypowiadają klauzulę opt-out, zastosowali legalne naciski na rząd, aby podjął on odpowiednie działania na rzecz naprawy publicznej ochrony zdrowia w Polsce”.

System oparty na pracy ponad siły

Lekarze przez swoje działania chcą uświadomić rządzącym, że system publicznej ochrony zdrowia w Polsce nie może opierać się w sposób trwały na pracy lekarzy (i innych pracowników medycznych) ponad siły i ponad wszelkie normy. Taki stan rzeczy może trwać pewien ograniczony czas, ale jego przedłużanie stanowi zagrożenie dla lekarzy i ich pacjentów. W Polsce taki stan rzeczy trwa od kilkudziesięciu lat i nie widać ze strony rządzących działań, które dawałyby nadzieję, na rychłe zakończenie tej patologii.

AS

Źródło: OZZL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz