Wynagrodzenia rezydentów do Trybunału Konstytucyjnego

18 Grudnia 2017, 10:55

Naczelna Rada Lekarska podjęła decyzję o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP i Kodeksem pracy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej różnicowanie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury w zależności od postępowania kwalifikacyjnego, w którym lekarz został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji jest niezgodne z Konstytucją i Kodeksem pracy. 

Przepisy MZ niezgodne z Konstytucją

Jak wskazuje samorząd lekarski, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP mówi, że wszyscy są wobec prawa równi i że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. W art. 18 3c § 1 i § 3 Kodeks pracy zagwarantował z kolei pracownikom prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości uznając jednocześnie, że pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Różnica nawet 20 proc.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego rezydenta została określona w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia i kształtuje się odrębnie w zależności od postępowania kwalifikacyjnego, w którym lekarz został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji. W szeregu specjalizacji będzie tak, że niższe wynagrodzenie otrzymają rezydenci, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w 2017 r. oraz we wcześniejszych postępowaniach kwalifikacyjnych. Z kolei rezydenci, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w roku 2017 i w postępowaniach późniejszych, będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie i to nawet o blisko 20 proc. - wskazuje NRL

AS

Źródło: NRL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz