Szpitale powiatowe piszą do K. Radziwiłła w sprawie czasu hospitalizacji

19 Grudnia 2017, 13:07

Po wprowadzeniu sieci szpitali, premiowane są dłuższe pobyty pacjentów w szpitalach. Tymczasem zmiany miały iść z zupełnie innym kierunku, ograniczania zbędnego przedłużania pobytów pacjentów i związanych z tym kosztów. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych prosi o zmiany. 

Jak uzasadniają szpitale, "w dzisiejszym systemie opieki zdrowotnej biorąc pod uwagę nowoczesne możliwości diagnostyczne oraz zabiegi małoinwazyjne nie ma wskazań do zwiększania długości dni pobytu pacjentów, tym bardziej, iż w poprzednim zarządzeniu przed wejściem ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali, wyższe wartości punktowe zostały ustalone przy hospitalizacjach powyżej 2 dni, a nie 3 dni tak jak to jest w obecnym zarządzeniu".

Koszty rosną

Szpitale w liście zwracają też uwagę na wzrost kosztów stałych w szczególności niezależnych od świadczeniodawców, mi.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz inne wynikające z wymagań tzw. koszykowych powoduje już utratę płynności finansowej podmiotów leczniczych.

Trudniej efektywnie zarządzać

- Aby poprawić płynność finansową naszych szpitali podejmujemy szereg działań jednak biorąc pod uwagę ciągłe zmiany legislacyjne i wzrost wspomnianych kosztów stałych nasze możliwości w tej kwestii są bardzo ograniczone. Pomimo tego jednym z przykładów obniżenia kosztów jest skrócenie długości hospitalizacji leczonych pacjentów, natomiast obecny załącznik nr 1a do w/w zarządzenia nie pomaga nam w realizacji tego celu ze względu na obniżoną wycenę świadczeń medycznych w przypadku pobytów pacjentów do 3 dni - pisze w liście do Radziwiłła Krzysztof Żochowski, wiceszef organizacji szpitali powiatowych. 

Jaka zmiana potrzebna?

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zwraca się z wnioskiem do ministra zdrowia o zmianę zapisu w katalogu grup, załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 73/2017/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w pozycji „wartość punktowa hospitalizacji < 3 dni - typ umowy hospitalizacja/ hospitalizacja planowa 1.X.2017 r.” na „wartość punktowa hospitalizacji < 2 dni - typ umowy hospitalizacja/ hospitalizacja planowa 1.X.2017 r.”

Na ten sam problem zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz