Co w zdrowiu w 2018 roku skontroluje NIK?

20 Grudnia 2017, 15:53

W 2018 roku obok corocznej kontroli wykonania budżetu państwa, która obejmie 110 części, NIK podejmie kolejnych 110 tematów w formie kontroli planowych. Kontrolerzy ocenią m.in. realizację programu „Rodzina 500 plus”, nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski oraz funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego. Ponadto Izba jak co roku przeprowadzi kontrole doraźne. Będzie też kontynuować kontrole rozpoczęte w roku 2017.

Najwyższa Izba Kontroli kładzie w swoich działaniach szczególny nacisk na stabilność finansów publicznych, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, bezpieczeństwo państwa i obywateli, równy dostęp do opieki zdrowotnej, zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, zabezpieczenie społeczne, a także stan i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w Polsce. W sferze zainteresowania NIK znajdują się też sprawy związane z rolnictwem, ochroną środowiska i gospodarką przestrzenną.

Plan pracy NIK na 2018 rok. Co w zdrowiu?

Podczas opracowywania Planu pracy na 2018 rok, Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała również sugestie tematów zgłoszone przez Sejm i Senat RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Uwzględniono blisko 70 proc. z nich (w tym niemal wszystkie tematy zgłoszone przez komisje Sejmu RP). Część zgłoszonych sugestii włączona została do Planu pracy NIK na 2018 rok, część zrealizowana zostanie w formie kontroli doraźnych. Pozostałą grupę stanowią tematy wcześniej rozpoznane przez Izbę bądź już włączone do kontroli planowych prowadzonych w roku 2017.

W przyszłym roku NIK oceni m.in. realizację programu „Rodzina 500 plus”, nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, bezpieczeństwo teleinformatyczne RP oraz program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+. Izba przyjrzy się także zmianom w systemie oświaty, bezpieczeństwu pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach, funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego, bezpieczeństwu wyrobów ze znakiem CE i bezpieczeństwu przeciwpożarowemu lasów państwowych.

Plan pracy NIK na rok 2018 >>

W 2018 roku obok kontroli budżetowej - która obejmie 110 części budżetowych oraz wybrane jednostki ujęte w Ustawie budżetowej - NIK zamierza przeprowadzić 110 kontroli planowych. Najwięcej z nich zaplanowano w następujących obszarach:

  • działalność ogólnopaństwowa - 28 kontroli (25,5 proc.)
  • sprawy gospodarcze - 25 kontroli (22,7 proc.)
  • zdrowie i ochrona środowiska - po 11 kontroli (10 proc.)
  • bezpieczeństwo i porządek publiczny - 10 kontroli (9,1 proc.)

Z kontroli przyjętych do realizacji aż 70 tematów (63,6%) otrzymało kategorię kontroli wykonania zadań, która jest najbardziej skomplikowana w realizacji, ale jednocześnie najbardziej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom obywateli. Ten typ kontroli koncentruje się na badaniu, czy zadania państwa są realizowane, a instytucje zarządzane zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności oraz czy istnieje możliwość poprawy w tej dziedzinie.

W 2018 roku NIK będzie kontynuowała prestiżowe kontrole międzynarodowe, tj.:

  • audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN),
  • audyt finansowy Funduszu Emerytalnego CERN,
  • audyt finansowy Rady Europy (RE),
  • audyt wybranych zagadnień organizacyjnych i wykonania zadań w Radzie Europy.

Dobór tematów kontroli wynika z analizy ryzyk przeprowadzonej na podstawie materiałów opracowanych przez departamenty kontrolne NIK oraz oceny sytuacji społeczno-gospodarczej.

AS

Źródło: NIK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz