Rzecznik Praw Pacjenta o projekcie MZ ws. deklaracji wyboru POZ

21 Grudnia 2017, 12:42 Lekarze i biurokracja

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyczą dzieci. 

 

Zdaniem Rzecznika w deklaracji należy uwzględnić możliwość podania danych osobowych wszystkich przedstawicieli ustawowych małoletniego pacjenta. Należy brać pod uwagę, że przedstawicieli ustawowych może być dwóch, jednak nie muszą nosić tego samego nazwiska. Z moich ustaleń wynika, że brak informacji w dokumentacji medycznej o danych osobowych obojga rodziców bywa przyczyną odmowy udzielenia świadczenia – stwierdził Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

 

Taka sytuacja ma miejsce, kiedy na wizytę przychodzi rodzic, którego dane nie są umieszczone w dokumentacji medycznej dziecka. Personel medyczny nie ma możliwości w inny sposób określić osoby przedstawiciela ustawowego, niż poprzez sprawdzenie danych w dokumentacji medycznej pacjenta, porównując ją z dokumentem tożsamości opiekuna dziecka.

 

Obowiązkiem personelu medycznego jest sprawdzenie czy osoba, która przyszła z dzieckiem do poradni czy szpitala, jest osobą uprawnioną do działania w imieniu dziecka. Możliwość zamieszczenia w deklaracji wyboru świadczeniodawcy informacji o danych osobowych wszystkich przedstawicieli ustawowych dziecka, pozwoli na jeszcze lepszą ochronę praw małego pacjenta w trakcie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych – powiedział Bartłomiej Chmielowiec. Proponowana zmian powinna tez ułatwić personelowi medycznemu dokonanie oceny czy osoba, pod opieką której znajduje się dziecko w podmiocie leczniczym, jest władna do wyrażania zgody na leczenie dziecka.  

Zobacz co jeszcze zmienia się w  tych przepisach:

POZ: zapisując się do lekarza rodzinnego podamy e-mail

 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz