PSL chce zwolnić seniorów ze składki zdrowotnej. Ile straciłby NFZ?

22 Grudnia 2017, 14:33

Grupa posłów PSL złożyła w Sejmie projekt ustawy zmierzający do likwidacji obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Dla NFZ oznaczałoby to stratę w wysokości około 13 mld zł w skali roku.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych.

Jaka oszczędność dla emerytów?

Zaliczkę pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. stawkę 18  proc. Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zgodnie z treścią ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy wymiaru składki, jest miesięczna i niepodzielna. Dla emerytów i rencistów zniesienie obciążenia składką zdrowotną może oznaczać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych oszczędności miesięcznie.

Wyliczenia

Wejście w życie ustawy spowoduje, iż emeryci i renciści będą otrzymywać świadczenia w wysokości emerytur/rent w kwocie brutto. W marcu 2017 r. ZUS wypłacił emeryturę dla 5,17 mln osób - informuje Bankier.pl. Średnia emerytura wyniosła około 2150 zł brutto, czyli 1780 zł na rękę. Mediana wyniosła jednak 1930 zł brutto, czyli 1605 zł netto – oznacza to, że dokładnie połowa emerytów musi przeżyć miesiąc za taką kwotę lub mniejszą. Dokładna analiza pokazuje, że zróżnicowanie poziomu emerytur jest ogromne. Niemal 260 tys. kobiet ma emeryturę w wysokości do 1000 zł brutto. Jedna trzecia emerytek dostaje zaś między 1000 zł a 1600 zł. Z kolei mężczyźni najczęściej dostają emeryturę w przedziale 2000-2800 zł brutto, a aż 75 tys. emerytów dostaje z ZUS powyżej 5000 zł brutto.

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, iż do 13 października 2017 r. wydał decyzje emerytalne dla blisko 100 tysięcy osób, które złożyły wniosek w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Przeciętna wysokość decyzji o wypłatach świadczeń wyniosła dla kobiet 1560 zł i 17 gr a dla mężczyzn 2782 zł i 81 gr . A w skrajnych przypadkach są to emerytury rzędu kilkudziesięciu złotych.

O 13 mld zł mniej dla NFZ

Gdyby zaproponowana przez PSL nowelizacja ustawy weszła w życie, oznaczałoby to zmniejszenie wpływów do budżetu NFZ o 13 mld zł. Ale – jak podkreślają posłowie – w Europie są kraje, gdzie zdecydowano się na podobne rozwiązania. Są to na przykład Węgry, Bułgaria i Litwa. 

AS

Źródło: Sejm

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

mateo Sobota, 23 Grudnia 2017, 8:06
PSL to partia kolesi swoich i ich rodzin PRaca Swoim Ludziom w Polsce lokalne w powiatach tak jest to musimy zmienić raz a dobrze ustawy takie by na urrzędach państwowych pracowali ludzie kompetentni a nie miernoty z układów bo urzędy stają się prywatnymi folwarkami