Izba Lekarska ostro przeciwko łączeniu dyżurów

27 Grudnia 2017, 14:02

Do krytycznych głosów w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej łączenia dyżurów na kilku różnych oddziałach przyłączyła się również Naczelna Rada Lekarska. Zdaniem samorządu takie rozwiązanie będzie zmuszało lekarzy do pracy niezgodnej ze swoimi kwalifikacjami. 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że wprowadzenie takiego rozwiązania - uchwalonego jak się zdaje w celu osiągnięcia oszczędności finansowych i kadrowych w podmiotach leczniczych – będzie nieuchronnie prowadziło do sytuacji, w których lekarz będzie zmuszany do wykonywania pracy nie zawsze zgodnie ze swoimi umiejętnościami zawodowymi.

Łączenie dyżurów niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej

Wyznaczenie, w drodze polecenia służbowego, lekarzy nie posiadających umiejętności i doświadczenia niezbędnych do pracy w danej poradni jest nie do pogodzenia z postanowieniami art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych. Ponadto Prezydium zwraca uwagę, że konieczność zabezpieczenia przez lekarza kilku miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych znacznie ogranicza bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a lekarza pracującego w tym trybie naraża na zwiększone ryzyko odpowiedzialności za ewentualne wyrządzenie szkody. 

Zmiana zagraża pacjentom

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zdecydowanie nie zgadza się z zawartym w uzasadnieniu projektu stwierdzeniem, że proponowane przepisy umożliwią świadczeniodawcom optymalne wykorzystanie personelu medycznego dla zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwią świadczeniodawcom ustalenie optymalnego modelu czasu pracy personelu lekarskiego, dostosowanego do potrzeb zdrowotnych pacjentów. W realiach polskiego systemu ochrony zdrowia, w której występują wyraźne niedobory kadr lekarskich, proponowane w projekcie rozwiązanie będą prowadziły raczej do obligowania lekarzy do wykonywania zawodu z naruszeniem zasady działania w obrębie swoich kwalifikacji i umiejętności, co wyraźnie zagraża interesom pacjentów. 

Prezydium NRL zwraca również uwagę na niezapewnienie właściwego terminu konsultacji społecznych w stosunku do tego projektu. Termin na zgłaszanie uwag wyznaczono na dzień 22 grudnia 2017 r., tymczasem na dzień przed upływem tego terminu projekt nie został nawet doręczony samorządowi lekarskiemu.

AS

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz