Leki na WZW C oraz na pierwotne niedobory odporności oceni Rada Przejrzystości

28 Grudnia 2017, 11:05 AOTMiT

2 stycznia odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości. Ocenione zostaną na nim m.in. dwa programy lekowe - dotyczący przewlekłego WZW C i niedoboru odporności u dzieci. 

WZW C

W programie posiedzenie znalazło się przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku EPCLUSA (sofosbuwir + velpataswir) w ramach programu lekowego: „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)”. Rozpatrzone będą dwa wnioski. Pierwszy dotyczy wykorzystania tej terapii  u pacjentów zakażonych genotypem 1 HCV. Drugi punkt posiedzenia dotyczy podawania leku EPCLUSA pacjentom z przewlekłym WZW C zakażonych genotypami 2, 3, 4, 5 i 6 HCV.

Niedobory odporności

Rada Przejrzystości ma też wydać stanowisko w sprawie oceny leku HyQvia immunoglobulina ludzka w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (ICD-10 D 80 w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81 w całości; D 82, w tym D 82.0, D82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9, D 83.0, D 83.1, D 83.3, D83.8, D 83.9; D 89)".

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian zaproponowanych w programie lekowym: „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (ICD-10 D80, w tym: ICD-10 D80, w tym: D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5, D80,6, D80.8, D80.9; D81 w całości; D82, w tym: D82.0, D82.1, D82.3, D82.8, D82.9; D83, w tym: D83.0, D83.1, D83.3, D83.8, D83.9; D89)”.

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz