Lekarze odmawiają badań. Interweniuje Rzecznik Praw Pacjenta

28 Grudnia 2017, 11:11

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływają zapytania pacjentów co przypadku, gdy lekarz rodzinny odmawia wystawienia skierowania na badania laboratoryjne. Bartłomiej Chmielowiec wystąpił w tej sprawie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

„Badania laboratoryjne winny być integralną częścią świadczeń medycznych realizowanych nie tylko w ramach świadczeń szpitalnych, ale w szczególności w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie pacjent otrzymuje pierwszy sygnał o konieczności nadzoru nad pewnymi obszarami swojego zdrowia” – stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta w piśmie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. „Wszelkie zmiany mające prowadzić do zwiększenia liczby badań laboratoryjnych wykonywanych w celach profilaktycznych, powinny być zagwarantowane nie tylko przez odpowiedni poziom, lecz również właściwy sposób finansowania świadczeń diagnostyki laboratoryjnej” – dodał Bartłomiej Chmielowiec.

Trzeba zwiększyć dostęp do badań

Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia o zajęcie stanowiska w zakresie możliwości zwiększenia dostępności do profilaktycznych badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej i możliwości przyjęcia prawnych gwarancji realizacji uprawnień pacjentów do badań okresowych. Dotychczasowe doświadczenie Rzecznika wskazuje na przypadki zaniechania kierowania pacjentów na badania profilaktyczne oraz konsultacje przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.  Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2015-2016 udział kosztów badań laboratoryjnych w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej ogółem w kontrolowanych placówkach kształtował się na poziomie średnio 3,3 proc. Większość badań wykonywana była podczas dalszego etapu leczenia w przypadkach konieczności pogłębienia oceny stanu zdrowia (m.in. w szpitalu), w sytuacji kiedy na działania profilaktyczne było już za późno.

Więcej badań, lepsze finansowanie

Rzecznik Praw Pacjenta już wcześniej zgłaszał ministrowi zdrowia swoje zastrzeżenia dotyczące projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. W piśmie z maja br. zwracał uwagę na potrzebę wyodrębnienia w budżecie przeznaczonym na podstawową opiekę zdrowotną kwoty do wykorzystania tylko i wyłącznie na badania diagnostyczne. Na potrzebę monitorowania środków przeznaczonych na finansowania badań laboratoryjnych zwracała też uwagę Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

AS

Źródło: RPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Edi17 Czwartek, 28 Grudnia 2017, 18:59
W sumie jeśli idziemy skandynawskim torem to nie ma innego wyjścia. Tam pogłówne na pacjenta jest ustalane rónolegle do puli badań diagnostycznych, które lekarz ma w zanadrzu. Drogie rozwiązanie, zwłaszcza w kontekście lansowanegoprzez RPP profilaktyki w postaci "wszystkich badań". TO największe nadużycie systemu jednego płatnika.