Szpitale za bardziej elastycznym zarządzaniem czasem pracy lekarzy

28 Grudnia 2017, 12:10

Polska Federacja Szpitali popiera wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy lekarzy w szpitalu. Chodzi o zaproponowaną niedawno przez Ministerstwo Zdrowia możliwość łączenia dyżurów na różnych oddziałach. Federacja zgłasza także swoją propozycję zmian. Jaką?

Postulaty PFSz dotyczące możliwości bardziej elastycznego zarządzania czasem pracy lekarzy przez menedżerów szpitali znalazły częściowo odzwierciedlenie w przedmiotowym projekcie rozporządzenia ministra zdrowia. PFSz zgłasza jednak propozycje dalej idących rozwiązań organizacyjnych. Federacja uważa, że całkiem spora część tzw. problemów kadrowych nie wynika z ilościowego niedoboru kadry medycznej, a bardziej ze sztywnego i nieoptymalnego modelu organizacji zabezpieczenia dyżurowego w szpitalach narzucanego przez obecnie regulacje prawne.

Interdyscyplinarny system dyżurowania

„Proponujemy aby dyrektor szpitala konsultując się najpierw z dyrektorem ds. lecznictwa, dyrektorem ds. pielęgniarstwa oraz lekarzami kierującymi oddziałami, miał możliwość elastycznego kształtowania grafików dyżurowych w szpitalu. Zmiany w tym zakresie powinny być zawsze poprzedzone rzetelną analizą obciążenia lekarzy pracą podczas dyżurów stacjonarnych. Jakość świadczonych usług musi być zachowywani oraz monitorowana. Proponujemy wprowadzenie możliwości dyżurowania lekarzy w szpitalu w sposób bardziej interdyscyplinarny. Oznacza to, ze dla pacjentów objętych opieką szpitalną, w określonych godzinach dyżury zabezpieczać mogli by lekarze pokrewnych, czy uzupełniających się specjalizacji. Proponujemy wprowadzić do projektu rozporządzenia zapisy umożliwiające tego typu rozwiązania organizacyjne, których szczegóły deklarujemy pomóc wypracować. Opcjonalnie, deklarujemy współpracę przy tworzeniu kolejnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, które w sposób stopniowy pozwoliło by na dalsze reformowanie systemu zabezpieczenia dyżurowego w szpitalach, w tym także w oparciu o nowy model szpitalnych oddziałów wieloprofilowych. Proponujemy także wypracowanie standardów dyżurów niestacjonarnych, tzw. pod telefonem, czy a formie telemedycznej w oparciu o doświadczenia krajowe oraz najlepsze wzorce międzynarodowe” – czytamy w stanowisku Federacji przekazanym do Ministerstwa Zdrowia.

 

AS

Źródło: Polska Federacja Szpitali

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz