Rząd przyjął projekt ustawy o Sieci Badawczej

28 Grudnia 2017, 14:31

Projekt ustawy zakłada reformę instytutów badawczych. Celem jest stworzenie zaplecza naukowego do realizacji strategicznych programów rządowych. Sieć ma powstać w oparciu o potencjał obecnie funkcjonujących instytutów badawczych. Ruszy od 1 kwietnia 2018 r.

Głównym celem działania Sieci będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

Zasady wykorzystywania infrastruktury badawczej 

Sieć ma stanowić efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej oraz ma być efektywnym pomostem między nauką a gospodarką. Ma też pozwolić uniknąć powielania tematyk badawczych realizowanych przez poszczególne instytuty. 

Zgodnie z projektem, Centrum Łukasiewicz będzie odpowiedzialne za wprowadzenie jednolitych zasad wykorzystywania infrastruktury badawczej będącej w dyspozycji instytutów działających w ramach Sieci Łukasiewicz. 

Komercjalizacja wyników badań

Centrum będzie mogło zarówno samodzielnie realizować projekty badawcze o dużym znaczeniu dla realizacji polityki gospodarczej państwa, jak i koordynować realizację takich projektów przez instytuty skupione w sieci. Centrum będzie ponadto odpowiedzialne za koordynację i wsparcie procesów komercjalizacyjnych wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Instytuty badawcze, które nie wejdą w skład Sieci: Łukasiewicz, nadal będą funkcjonowały na podstawie obowiązującej ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Sieć Badawcza: Łukasiewicz rozpocznie działalność 1 kwietnia 2018 r.

AS

Źródło: KPRM

Foto: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz