Pielęgniarki chcą konkretów ws. płac i norm zatrudnienia

29 Grudnia 2017, 9:50

Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – dokument, nad którym specjalnie powołany w Ministerstwie Zdrowia zespół ekspertów pracował od wielu miesięcy, nie spełnia oczekiwań środowiska. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych właśnie przedstawił swoje uwagi do strategii.

Jak podkreśla OZZPiP, strategia nie przewiduje żadnego działania dotyczącego poprawy i ustabilizowania warunków wynagradzania grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. To bardzo istotny błąd – uważa Związek.

Normy zatrudnienia i płace - brakuje konkretów

Za najważniejsze sprawy do uregulowania OZZPiP uważa kwestię norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodu. Jak podkreśla Związek, w przygotowanej Strategii brak jest stanowczych zapisów gwarantujących wprowadzenie wymogu kontraktowania świadczeń przez NFZ w zależności od wykazania przez świadczeniodawców zatrudnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych. Bez określenia tego wymogu jako elementu kontraktowania świadczeń medycznych nigdy nie nastąpi poprawa realnych warunków pracy – podkreśla OZZPiP.

Ile powinna zarabiać pielęgniarka?

„Zespół nie odbył żadnej merytorycznej nad poziomem docelowym wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Nie rozstrzygnięto jaki to powinien być minimalny gwarantowany poziom wynagrodzeń, z jakim zawodem specjalistycznym powinien być porównywany oraz jakie powinny być zachowane relacje pomiędzy poziomem wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a wzrostem PKB, wzrostem inflacji, wzrostem średniego poziomu wynagrodzeń czy średnim poziomem wynagrodzeń lekarzy” – czytamy w uwagach do strategii przygotowanych przez OZZPiP.

Strategia do uzupełnienia

Związek oczekuje, że brakujące elementy zostaną dopisane do dokumentu. Zdaniem OZZPiP w strategii brakuje też konkretnych terminów, w których założone cele mają zostać zrealizowane. „Bez tego nie będzie można ocenić efektów strategii” – podkreśla Związek. 

AS

Źródło: OZZPiP

Foto: OZZPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz