Są nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Dane dla 15 chorób uzupełnione o POZ i AOS

29 Grudnia 2017, 12:21

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dziś mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób uzupełnione o analizę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Mapy są dla każdego z województw oraz zbiorcze dla Polski. 

Publikacja map potrzeb zdrowotnych była warunkiem UE dla przyznania nam dofinansowania zdrowotnych inwestycji. Unia chciała, żebyśmy najpierw określili, jakie są braki i potrzeby, tak by w nowej perspektywie finansowej wydawać pieniądze efektywniej. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz postanowieniami dokumentu „Krajowe ramy strategiczne – Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (tzw. moduł B) uzupełnione o analizę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). We wspominanych dokumentach zawarliśmy opracowania dla każdego z województw oraz zbiorcze dla Polski.

Zobacz przygotowane dokumenty: Mapy dla 30 grup chorób.

Czym są mapy potrzeb zdrowotnych?

Mapy potrzeb zdrowotnych wpływają na poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnych przez wspomaganie procesów zarządczych w ochronie zdrowia.

Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji, istotnych z punktu widzenia pacjenta. Mapy wspierają m.in. decyzje o:

 • przeznaczeniu środków inwestycyjnych w ochronie zdrowia,

 • zmianie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich finansowania ze środków publicznych, tak aby odpowiadały potrzebom zdrowotnym obywateli w poszczególnych regionach.

Rozwinięciem idei map potrzeb zdrowotnych jest Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych – elektroniczne narzędzie, które już wkrótce pozwoli na wizualizację danych i analiz zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych. Dzięki temu korzystanie z map będzie łatwiejsze dla wszystkich użytkowników.

Co zawierają nowe publikacje

Zaktualizowane dokumenty dotyczą następujących grup chorób (tzw. moduł B):

 1. choroby metaboliczne

 2. choroby oka i okolic

 3. choroby skóry

 4. nienowotworowe choroby układu płciowego mężczyzn

 5. choroby układu moczowo-płciowego (kobiet)

 6. choroby nerek i dróg moczowych

 7. choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych)

 8. choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych)

 9. choroby dolnego odcinka układu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych)

 10. choroby nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani

 11. choroby zakaźne – wirusowe zapalenie wątroby

 12. choroby zakaźne – HIV

 13. choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW)

 14. choroby jamy ustnej i stomatologia

  1. objawy

  2. urazy

  3. zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych

Jednocześnie mapy dotyczące pozostałych grup chorób, opublikowane w grudniu 2016 roku, zostały uzupełnione o poszerzoną analizę świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego.

Jak powstały mapy

Mapy opracował Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia wraz z ponad 150 ekspertami medycznymi, którzy reprezentują specjalizacje zaangażowane w leczenie poszczególnych grup chorób. Wypracowane dokumenty zostały również poddane dyskusji z konsultantami krajowymi oraz wojewódzkimi.

Mapy dla pierwszych 15 grup chorób (tzw. moduł A) opublikowano w grudniu 2016 roku, a  w przypadku nowotworów złośliwych (guzów litych) i chorób serca – w grudniu 2015. Analizy dotyczyły pełnego zakresu opieki zdrowotnej, czyli lecznictwa zamkniętego, AOS oraz POZ.

Jednocześnie w kwietniu 2016 roku opublikowane zostały mapy potrzeb zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego, przygotowane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plany na 2018 rok

W najbliższej perspektywie Ministerstwo Zdrowia planuje:

 • opublikować Wnioski i Rekomendacje wynikające z danych i analiz przedstawionych w mapach – w pierwszym kwartale 2018 r.,

 • znowelizować rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych, co pozwoli wykorzystać wiedzę i doświadczenia płynące z publikacji dotychczasowych dokumentów – w pierwszej połowie 2018 r.,

 • opublikować II edycję map potrzebnych zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego (zawierających analizę oddziałów) – w maju 2018 r.,

 • opracować wnioski i rekomendacje na podstawie map potrzebnych zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego – w pierwszej połowie 2018 r.,

 • udostępnić platformę elektroniczną (Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych) prezentującą cyfrowo wszystkie analizy z map – w pierwszej połowie 2018 r.;

 • zaktualizować dane we wszystkich mapach potrzeb zdrowotnych w ujęciu chorobowym – do końca 2018 r.

  AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz