Ważne zmiany w koszyku świadczeń: ułatwienia m.in. dla osób z cukrzycą i nowotworami

29 Grudnia 2017, 15:41 seniorzy

Do konsultacji trafił projekt zmiany rozporządzenia koszykowego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) obejmuje m.in.

- poprawę diagnostyki zaburzeń układu pozapiramidowego,

- poprawę diagnostyki i dostosowanie leczenia cukrzycy monogenowej w populacji pacjentów do ukończenia 1. roku życia,

- poprawę monitorowania glikemii u osób z cukrzycą,

- zwiększenie dostępu do nowych metod terapeutycznych w leczeniu osób chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne,

- zwiększenie dostępu do nowych metod terapeutycznych w leczeniu osób chorych z niewydolnością nerek,

- ujednolicenie wymagań dla świadczeń radioterapii względem wymagań określonych dotychczas w świadczeniach gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego.

Diagnostyka cukrzycy monogenowej

MZ podkreśla, że implementacja świadczenia „Diagnostyka cukrzycy monogenowej” do wykazu jest zasadna zarówno z klinicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia.

- Dowody naukowe, na których oparł się Prezes AOTMiT dla populacji z mutacją w genach ABCC8 oraz KCNJ11 wskazują na uzyskanie efektu terapeutycznego po wykryciu mutacji i zmianie dotychczasowego leczenia - czytamy w ocenie skutków regulacji. Problem dotyczy ok. 5 tys. osób. Nie ma dla nich alternatywnego świadczenia finansowanego przez NFZ.

Zmiana w koszyku ma być korzystna dla populacji dzieci, które ze względu na brak diagnostyki nie zawsze są dziś leczone zgodnie z chorobą. Wprowadzenie powyższego świadczenia zdeterminuje zastosowanie celowanej, efektywnej i tańszej interwencji medycznej, względem insulinoterapii.

Choroba Parkinsona

Do koszyka jako świadczenie trafi też „Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków”.

Minister Zdrowia, przychylając się do opinii Prezesa Agencji uważa za zasadne finansowanie badania czynności układu dopaminergicznego mózgowia za pomocą 123I-FP-CIT (DaTSCAN®) SPECT, u chorych z niejednoznacznym obrazem klinicznym choroby Parkinsona. Diagnostyka różnicowa parkinsonizmów zwyrodnieniowych u pacjentów z klinicznie niejednoznacznym obrazem wykazała, iż przedmiotowa technologia jest wysoce przydatna w ocenie klinicznej prawdopodobieństwa istnienia parkinsonizmu zwyrodnieniowego wśród pacjentów z niejednoznacznym obrazem klinicznym choroby Parkinsona w badaniu podmiotowym i przedmiotowym. Zagraniczne towarzystwa naukowe oraz eksperci kliniczni rekomendują stosowanie badania 123I-FP-CIT (DaTSCAN®) SPECT u chorych z niejednoznacznym obrazem klinicznym choroby Parkinsona. 

Hemodiafiltracja

Do koszyka trafi też „Hemodiafiltracja” pozwalająca na zmniejszenie śmiertelności, poprawę parametrów adekwatności dializoterapii, poprawę jakości życia pacjentów, zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych w postaci powikłań ostrych i przewlekłych w trakcie stosowania hemodiafiltracji (HDF). Poprawi więc skuteczność opieki nad pacjentami z przewlekłą niewydolnością nerek.

Liczba pacjentów hemodializowanych przyrasta o ok. 600 osób rocznie. Z danych otrzymanych od publicznego płatnika świadczeń wynika, że świadczenie hemodializy w 2012 r. rozliczono u prawie 30,5 tys. pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN), w tym 10,6 tys. z rozpoznaniem N18 przewlekła niewydolność nerek i 14,5 tys. z rozpoznaniem N18.0 schyłkowa niewydolność nerek.

Ciągłe monitorowanie glikemii

Z kolei osoby z cukrzycą zyskają dzięki włączeniu do koszyka w AOS świadczenia „Ciągłe monitorowanie glikemii” co ma spowodować redukcję epizodów hipoglikemii, które w ciężkich przypadkach, bezpośrednio zagrażają życiu chorego.

Świadczenie ma mieć zastosowanie w szczególnie sparametryzowanej populacji: dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 do 26 roku życia, u których utrzymują się podwyższone wartości HbA1c >6,5% i <9,0%. pomimo intensyfikacji leczenia u pacjenta dobrze wyedukowanego w zakresie zasad intensywnej czynnościowej insulinoterapii, współpracującego z zespołem diabetologicznym oraz przestrzegającego zasad samokontroli. Przewiduje się bezpłatne dostarczenie nadajnika, 10 proc. wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania transmitera 30 proc. wysokość takiego udziału w limicie finansowania sensorów.

Nieoperacyjne guzy neuroendokrynne

Kolejna procedura, której dotyczy nowelizacja rozporządzenia koszykowego to „Zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne”.

Świadczenie jest dedykowane dla ściśle sprecyzowanej populacji pacjentów z guzami neuroendokrynnymi żołądkowo-jelitowo-trzustkowymi (ang. gastro-enteropancreatic neuroendocrine tumors, GEP NET). Guzy te są rzadkimi, wolno rosnącymi nowotworami, wywodzącymi się z gruczołów wewnętrznego wydzielania z grup komórek endokrynnych obecnych wewnątrz tkanek gruczołowych oraz z komórek z rozproszonego układu endokrynnego.

Zapadalność na te nowotwory wynosi obecnie 3 przypadki na 100 tys. osób rocznie i wykazuje tendencję wzrostową.

Projekt dostępny tutaj

Z kolei zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego mają na celu:

- zapewnienie dostępu do zabiegów restenozy naczyń wieńcowych za pomocą balonu uwalniającego lek;

- zapewnienie dostępu do zabiegu protezowania rogówki;

- zapewnienie dostępu do zabiegu protezowania cewki moczowej lub protezowania moczowodu;

- zapewnienie dostępu do zabiegu leczenia nowotworów jelita grubego, gruczołu krokowego, nowotworów błony śluzowej trzonu macicy z wykorzystaniem systemu robotowego;

- zapewnienie dostępu do zabiegów neuromodulacji krzyżowej;

- zapewnienie dostępu do zabiegu mechanicznego udrażniania tętnic mózgowych z podaniem leku fibrynolitycznego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego;

- zapewnienie dostępu do zabiegu chirurgicznego leczenia otyłości.

Projekt dostępny tutaj

AK

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz