Rada Przejrzystości m.in. o nowoczesnej angioplastyce i zespole policystycznych jajników

03 Stycznia 2018, 13:58 AOTMiT

8 stycznia odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Ocenione zostaną na nim m.in. leki stosowane przy zespole policystycznych jajników, WZW C i przewlekłej niewydolności nerek. Rada wyda też opinię w sprawie zasadności finansowania przez NFZ angioplastyki z wykorzystaniem balonu uwalniającego lek w naczyniach nóg. 

Terapia bezinterferonowa WZW C

Planowane jest przygotowanie przez Radę stanowiska w sprawie oceny leku MAVIRET (glecaprevirum + pibrentasvirum) w ramach programu lekowego: „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B18.2)”.

Zespół policystycznych jajników i niewydolność nerek

Rada wypowie się też w sprawie refundacji leku FORMETIC (metformini hydrochloridum) we wskazaniu zespół policystycznych jajników oraz zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku RENA START we wskazaniu przewlekła niewydolność nerek (ICD-10 N18.0).

Milupa

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku MILUPA LEU 2 PRIMA we wskazaniach: kwasica izowalerioanowa, 3-metylokrtonyloglicynuria.

Kardiologia

Oceniona zostanie też zasadność kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego ANGIOPLASTYKA NACZYŃ OBWODOWYCH KOŃCZYN DOLNYCH (TĘTNICE UDOWE I PODKOLANOWE) Z WYKORZYSTANIEM BALONU UWALNIAJĄCEGO LEK.

Przygotowane mają być też stanowiska w sprawie:

oceny leku ADEMPAS (riocguat) w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego riocyguatem w monoterapii i riocyguatem w skojarzeniu z bosentanem (TNP) (ICD-10: I27, I27.0)”.

projektu programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnicy i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)”.

Onkologia

Zaplanowano różnież przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej oxaliplatinum we wskazaniach pozarejestracyjnych: chłoniak rozlany z dużych komórek B – DLBCL (C83, C85.7), chłoniak grudkowy – transformacja z DLBCL (C82, C83, C85.7), przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak z małych limfocytów B – Zespół Richtera (C91, C85.7, C83), chłoniak z komórek płaszcza (C85.7), pozawęzłowy chłoniak z komórek T/NK typu nosowego i inne z komórek T (C84), chłoniak Hodgkina (C81).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Trzebina na rok 2018”.
  2. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej”.
  3. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 60 roku życia) pn. "Grypa 60+” na lata 2018-2020” (gm. Wisznia Mała).
  4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r. ż. z gminy Kielce”.
  5. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Szczytniki na lata 2017-2019”.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz