Kolejne posiedzenia Rady Przejrzystości m.in. o lekach onkologicznych

04 Stycznia 2018, 11:42 AOTMiT

Znamy już plany na kolejne styczniowe posiedzenie Rady Przejrzystości. Oceni terapie onkologiczne sosowane w raku jelita grubego, piersi, ale też stosowane w przewlekłych tikach. 

Najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się 8 stycznia. Ocenione zostaną na nim m.in. leki stosowane przy zespole policystycznych jajników, WZW C i przewlekłej niewydolności nerek. Rada wyda też opinię w sprawie zasadności finansowania przez NFZ angioplastyki z wykorzystaniem balonu uwalniającego lek w naczyniach nóg. Pisaliśmy o tym tutaj

Posiedzenie Rady Przejrzystości 15 stycznia

Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej

Rada ma wydać 15 stycznia m.in. stanowisko w sprawie oceny leku PRALUENT (alirokumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej alirokumabem (ICD-10 E78.01)”.

Rak płuca

Planowane jest także przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XALKORI (kryzotynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)” u pacjentów z potwierdzoną rearanżacją w genie ROS-1.

Rak jelita grubego

Ocenie podlegać będzie też AVASTIN (bevacizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)”.

Przewlekłe tiki

Rada wyda stanowisko w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku ORAP (pimozidum) we wskazaniach: przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne); zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette); zespół Leigha.

Ostra białaczka mieloblastyczna i rak piersi

Oceniona ma zostać zasadność finansowania ze środków publicznych leku RYDAPT (midostauryna) we wskazaniu ostra białaczka mieloblastyczna NPM1+, FLT3+ (ICD10: C92.1).

Planowane jest też przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku AFINITOR (everolimus) we wskazaniu rozsiany rak piersi (ICD10: C50.9).

Samorządowe programy

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018-2022”.
  2. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klasy III szkoły podstawowej w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2018-2020”.
  3. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Joniec na lata 2018-2019”.
  4. „Program profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 60+”.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz