Umowa między MZ i WHO. Czego dotyczy?

05 Stycznia 2018, 9:55

W grudniu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz dyrektor regionalna Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Zsuzsanna Jakab podpisali dwuletnią Umowę o Współpracy pomiędzy Ministrem Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej a Regionalnym Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019).

Umowy BCA są podpisywane na 2 lata i przewidują działania, które odpowiadają na aktualne problemy systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Umowa z WHO dotyczy priorytetowych działań, które będą realizowane w następujących obszarach:

· Choroby niezakaźne

wsparcie w opracowywaniu działań na rzecz zwalczania chorób niezakaźnych w ramach POZ.

· Żywienie

wsparcie opracowania i wdrożenia polityk na temat żywienia na wczesnym etapie życia;

wsparcie oceny żywności dla niemowląt i małych dzieci;

monitorowanie wdrożenia polityk na rzecz profilaktyki otyłości.

· Równość, determinanty społeczne, równouprawnienie płci i prawa człowieka

wsparcie w zakresie rozszerzania badań i wykorzystywania dowodów dotyczących społecznych determinantów zdrowia oraz równości w zdrowiu w ramach założeń polityki krajowej oraz międzysektorowych procesów decyzyjnych – wymiana doświadczeń.

· Zintegrowana opieka zdrowotna ukierunkowana na pacjenta

wparcie wzmocnienia roli personelu medycznego w ramach POZ w kontekście systemów opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjentów.

· Systemy ochrony zdrowia, informacje i dowody – kontynuacja działań podejmowanych w ramach umowy BCA na lata 2014-2015 oraz 2016-2017

wsparcie wzmocnienia roli personelu medycznego w ramach POZ w kontekście systemów opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjentów;

pomoc techniczna w zakresie poprawy jakości usług w systemie opieki zdrowotnej;

wsparcie korzystania z norm międzynarodowych dotyczących informacji i statystyk dotyczących zdrowia oraz metod, których celem jest zwiększenie interoperacyjności wymiany danych i systemów danych;

wsparcie wzmacniania mechanizmów ciągłego zwiększania zdolności krajowych oraz zarządzania wiedzą i jej przełożenia na praktykę w celu wspierania realizacji polityki i interwencji w zakresie zdrowia publicznego – EVIPNet).

Wszystkie te działania zostaną sfinansowane z budżetu WHO.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz