Pielęgniarki: Legislacja w MZ daleka od standardów

05 Stycznia 2018, 10:52

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwróciła się z apelem do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o przestrzeganie zasad poprawnej legislacji. Chodzi o zbyt krótkie, zdaniem Izby, terminy na zgłaszanie uwag do ministerialnych projektów.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych obowiązujący i stosowany przez Ministerstwo Zdrowia proces legislacyjny jest daleki od obowiązujących standardów. „Zbyt krótkie terminy konsultacji społecznych lub przesyłanie ich po terminie niejednokrotnie uniemożliwiają zaopiniowanie aktu prawnego i przesłanie uwag” – czytamy w apelu do ministra Radziwiłła.

Oczekujemy poważnego traktowania

„Jako pełnoprawny uczestnik procesu legislacyjnego mamy prawo oczekiwać poważnego traktowania zgodnie z ustawowym zadaniem wypowiadania się w sprawach szeroko pojętej ochrony zdrowia i zasada organizacji opieki zdrowotnej oraz prawo do zajmowania stanowisk w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia” – podkreśla samorząd pielęgniarek i położnych.

Legislacja w MZ do zmiany

Jak wskazuje Izba, minister K. Radziwiłł wielokrotnie podkreślał wagę konsultacji społecznych. „Jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w stosowanych praktykach kierowanego przez Pana Ministerstwa” – twierdzą pielęgniarki i położne i wzywają ministra do podjęcia odpowiednich działań w tej sprawie.

AS

Źródło: NIPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz