Anestezjolodzy: Działania MZ mogą zwiększyć liczbę błędów medycznych

08 Stycznia 2018, 10:20

Działania, które podejmuje Ministerstwo Zdrowia w związku z trwającą akcją wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out mogą „w drastyczny sposób zwiększyć ryzyko wystąpienia  zdarzeń niepożądanych u hospitalizowanych pacjentów” – uważa Związek Zawodowy Anestezjologów.

Jak poinformował na ubiegłotygodniowym posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia minister Konstanty Radziwiłł, w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad rozporządzeniem, które ma ułatwić zatrudnianie w Polsce lekarzy spoza Unii Europejskiej. Chodzi o wprowadzenie tzw. ograniczonego prawa wykonywania zawodu. Wersyfikacją kompetencji lekarzy z zagranicy mieliby się zajmować dyrektorzy szpitali.

Większe uprawnienia dla pielęgniarek

Minister Zdrowia potwierdził też, że planuje zwiększyć kompetencje pielęgniarek zwłaszcza w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w celu zastąpienia przez nie lekarzy, w sytuacji pogłębiających się braków kadrowych.

Zmiany niebezpieczne dla pacjentów

Między innymi przeciwko takiemu rozwiązaniu protestuje Związek Zawodowy Anestezjologów. W ocenie ZG ZZA takie rozwiązania mogą w drastyczny sposób zwiększyć ryzyko wystąpienia  zdarzeń niepożądanych u hospitalizowanych pacjentów spowodowanych brakiem odpowiedniej liczby personelu medycznego o odpowiednich kwalifikacjach i dodatkowo eskalują obecny konflikt w ochronie zdrowia.

AS

Źródło: ZG ZZA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz