MC: Konto pacjenta w ZIP można już założyć on line

08 Stycznia 2018, 13:32

Idziesz do nowego specjalisty i potrzebujesz wydrukować historię choroby, a może chcesz sprawdzić gdzie są najkrótsze kolejki do lekarza? – wszystkie te informacje znajdziesz w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Aby to sprawdzić nie musisz już odwiedzać oddziału NFZ. Dzięki Profilowi Zaufanemu, konto w ZIP od teraz możesz założyć online.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) jest ogólnopolskim serwisem dla pacjentów. Umożliwia dostęp do gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o leczeniu. Do tej pory, aby założyć konto w ZIP trzeba było osobiście odwiedzać odpowiedni oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Od teraz, do ZIP dostęp zyskało 1,4 mln klientów Profilu Zaufanego. Dzięki integracji Informatora z PZ mogą sprawdzić wykonywane na ich rzecz świadczenia medyczne zarejestrowane w bazie NFZ. To mechanizm uszczelniający wydatki w służbie zdrowia i zapobiegający nieprawidłowościom w tym systemie.

Rejestrując się w Informatorze zyskuje się m.in.:

  • szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych,
  • informację o odprowadzonych składkach,
  • wiedzę o leczeniu, udzielonych Ci świadczeniach, lekach refundowanych oraz deklaracjach w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • wgląd do danych o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia,
  • łatwy dostęp do wykazu placówek, w których każdy pacjent – w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – może otrzymać pomoc medyczną finansowaną ze środków publicznych (adresy i telefony placówek medycznych).

Aby informacje o Twoim leczeniu pojawiły się w systemie, muszą zostać przesłane przez placówkę medyczną. Może się to stać nawet dwa miesiące po wizycie. Dostępne dane pojawią się jednak co najmniej 24 godziny od momentu założenia konta, będą aktualizowane raz na dobę.

Tak możesz założyć konto w ZIP:

  • składając wniosek potwierdzony Profilem Zaufanym,
  • składając wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym,
  • osobiście – w Twoim wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

AS

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz