Wypowiadanie klauzul opt-out. Są zgłoszenia do Rzecznika Praw Pacjenta

10 Stycznia 2018, 13:18

Od początku roku do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęły trzy zgłoszenia, dotyczące sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, które były związane bezpośrednio z wypowiadaniem klauzul opt-out przez lekarzy.

Jak twierdzą osoby zgłaszające problem do Rzecznika, pacjenci byli odsyłani przez pracowników szpitali do siebie nawzajem, bez możliwości uzyskania pomocy lekarskiej. Rzecznik Praw Pacjenta  wystąpił do wymienionych placówek z wnioskiem o przekazanie wyjaśnień dotyczących podjętych działań w zakresie zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom tych podmiotów od dnia 1 stycznia 2018 r.

Postępowania RPP

Niezależnie od zgłoszeń pacjentów, Rzecznik z własnej inicjatywy, na podstawie doniesień medialnych, wystąpił także do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku o  wyjaśnienia dotyczące zapewnienia świadczeń zdrowotnych pacjentom od początku 2018 r., a także prowadzi postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w stosunku do Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Postępowanie dotyczy akcji protestacyjnej z dnia 8 listopada 2017 r.  „dzień bez lekarza”. 

AS

Źródło: BPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz