Refundacja NFZ: wydatki na programy lekowe znów w górę, refundacja apteczna w dół

10 Stycznia 2018, 14:17 leki

NFZ opublikował nowe dane o wykorzystaniu pieniędzy na refundację leków. Ile pieniędzy dopłacił do refundacji aptecznej, a ile z zaplanowanej kwoty wydał na chemioterapię i programy lekowe?

Na refundację leków NFZ wydał od stycznia do końca listopada prawie 10,9 mld zł z 12,26 mld zł zaplanowanych (uwzględniając wprowadzane zmiany planu finansowego). To oznacza wykonanie na poziomie 88,9 proc. 

W samym listopadzie wydatki na leki wyniosły 1,08 mld zł (wobec 995,34 mln zł w październiku i 1,05 mld zł we wrześniu). 

Refundacja apteczna

Najwyższe wykonanie odnotowano w refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. Od początku roku do końca listopada NFZ wydał na ten cel 7,53 mld zł. To 91,27 proc. pieniędzy zarezerwowanych na ten cel na cały rok. 

W samym listopadzie dopłaty do leków i wyrobów wydawanych w aptece na receptę wyniosły 710,2 mln zł (wobec blisko 731 mln zł w październiku i 676,6 mln zł miesiąc wcześniej). 

Programy lekowe

Na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programów lekowych wydano w listopadzie 318,5 mln zł. To znacznie więcej niż w październiku, gdy wydano na ten cel 210,5 mln zł i nieznacznie więcej niż we wrześniu, gdy było to 310,5 mln zł. Wykonanie rocznego planu po jedenastu miesiącach wynosiło 84,16 proc. z zaplanowanej na cały rok kwoty 3,29 mld zł. 

Chemioterapia

Na leki stosowane w chemioterapii w październiku przeznaczono 51,74 mln zł. Był to kolejny po październiku dość słaby miesiąc, podczas gdy np. we wrześniu NFZ wydał na ten cel 60,4 mln zł, a były i lepsze miesiące. W sumie na chemioterapię wydano niecałe 572,6 mln zł od początku roku do końca listopada, z 675,7 mln zł zaplanowanych przez NFZ na cały obecny rok. To 84,73 proc. planu. 

Aleksandra Kurowska

Pełna informacja NFZ tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Adam Juźków Czwartek, 11 Stycznia 2018, 13:16
A co z lekiem Xarelto dla seniorów 75+? Lek ten jest bezpłatny wyłącznie dla chorych na zakrzepicę oraz zator płucny a całkowicie pominięto chorych na migotanie przedsionków, udary mózgowe i nadciśnienie tętnicze.Lek jest wyjątkowo drogi i wielu seniorów po prostu nie stać na jego wykupienie.Czy nowy pan Minister Zdrowia - jako kardiolog- uruchomi wreszcie procedurę wprowadzenia do zakresu wskazań refundacyjnych również w/w choroby tzn.migotanie, udary i nadciśnienie zgodnie z wnioskiem firmy Bayer S.A., która już w 2011r zgłosiła MZ akcept na rozszerzenie zakresu refundacji leku Xarelto również na wymienione wyżej choroby, które wg statystyk stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na terenie Polski i Europy.Pisałem juz w tej sprawie do Państwa Redakcji z prośba o zainteresowanie się tą sprawą, ale dotychczas nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Ponawiam więc prośbe o zainteresowanie się sprawą leku Xarelto dla seniorów 75+.
Z poważaniem Adam Juźków-senior 80+
Guru Czwartek, 11 Stycznia 2018, 8:58
Premii nie wyplacaja, 13 stek brak. Ludzie odchodzą i nawet nie ma kim konkursów robić. Dziękujemy dobrej zmianie!!!
Janek Czwartek, 11 Stycznia 2018, 7:15
Ile pieniędzy zobaczyli pracownicy NFZ z puli która zaoszczędzono dzięki ich kontrolom i monitorowaniu wydatków??? ZERO. Pensja pracownika NfZ to 3.5 tys brutto. Dziękujęmy ci