MZ powołało zespół do wdrażania opieki koordynowanej w POZ

10 Stycznia 2018, 15:32 Ministerstwo Zdrowia

MZ opublikowało zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ+.

Projekt opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) jest realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia28 listopada 2017 r. MZ podpisało umowę z Funduszem na realizację tej części projektu. Wartość umowy to 73 mln zł. 

Powołany właśnie przez ministra zdrowie zespół ma zająć się m.in. zatwierdzaniem:

kluczowych zmian w projekcie;

warunków przystąpienia do konkursu na uczestnika Projektu organizowanego przez realizatora Projektu dla świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej;

monitorowaniem realizacji Projektu.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez: Departament Analiz i Strategii, Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Departament Zdrowia Publicznego;

2) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, któremu podlegają Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Wydział Zamówień Publicznych;

3) Drugi Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Prezesa do spraw Finansowych NFZ;

4) członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

b) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

c) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,

d) dwóch przedstawicieli NFZ,

e) przedstawiciel Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki,

f) konsultant krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej,

g) konsultant krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego,

h) konsultant krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego;

5) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, niebędący członkami Zespołu eksperci zewnętrzni, w tym przedstawiciele Banku Światowego, oraz przedstawiciele departamentów Ministerstwa Zdrowia, zaproszeni przez Przewodniczącego.

Co w POZ+

Zadaniem podmiotu leczniczego, który przystąpi do pilotażu modelu POZ+ będzie dostarczenie usługi medycznej obejmującej rozszerzony zestaw świadczeń opieki zdrowotnej (świadczenia, które nie były dotychczas w zakresie kompetencji lekarza POZ, lub też wykonywane w zbyt ograniczonym zakresie).

Rozszerzony zestaw świadczeń  będzie składał się z:

  • pierwotnego/podstawowego pakietu usług POZ realizowanego obecnie przez świadczeniodawców – finansowany poza projektem w ramach stawki kapitacyjnej;
  • zarządzania/koordynowania opieką w 11 najpopularniejszych niezakaźnych chorobach przewlekłych w Polsce, m.in. w oparciu o poszerzony zakres badań diagnostycznych i konsultacje specjalistyczne – finansowane poza projektem ze środków krajowych przez płatnika w ramach budżetu powierzonego;
  • profilaktyki dostosowanej do wieku i płci pacjenta (m.in. bilanse zdrowia osób dorosłych) oraz pakietów edukacyjnych koncentrujących się na usługach profilaktycznych i promocji zdrowego trybu życia;
  • fizjoterapii ambulatoryjnej świadczonej w wybranych chorobach przewlekłych– finansowane poza projektem ze środków krajowych przez płatnika w ramach budżetu powierzonego.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz