Edukacja diabetologiczna w koszyku świadczeń? MZ poprosiło AOTMiT o opinię

10 Stycznia 2018, 15:54 lekarz

Świadczenie edukacyjne z zakresu diabetologii u pacjentów z cukrzycą może wreszcie trafić do koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). To oznacza, że finansowałby je NFZ. 

Ministerstwo Zdrowia przestało w ostatnich dniach do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zlecenie dotyczące oceny tego, czy edukacja diabetologiczna powinna być w koszyku świadczeń. 

Eksperci, lekarze i pacjenci od lat apelują o taką zmianę, zwracając m.in. uwagę, że bardziej wyedukowany chory w przypadku cukrzycy może generować oszczędności dla systemu. Rzadziej trafia do szpitala z powodu choroby i jej powikłań, łatwiej godzić mu pracę czy naukę z chorobą. 

W praktyce lekarze pierwszego kontaktu oraz lekarze diabetolodzy nie mają zwykle czasu do oferowania edukacji diabetologicznej swoim pacjentom. Pomysłem organizacji pacjenckich na to, by ich odciążyć było np. wprowadzenie opłacanej przez NFZ usługi edukatorów

 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz