Jest szpital, gdzie rezydenci porozumieli się z dyrekcją. Który?

11 Stycznia 2018, 9:11

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie podpisała z lekarzami rezydentami porozumienie, które określa organizację dyżurów pełnionych przez lekarzy-rezydentów. 

Porozumienie polega na zapisaniu w umowie o pracę 48-godzinnego tygodnia pracy. Uwzględnia też 3 dyżury w miesiącu. Lekarze rezydenci wyrazili zgodę na, w razie konieczności, ewentualne zwiększenie liczby dyżurów do maksymalnie 5 w miesiącu. Wyjątek stanowią tutaj rezydenci Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej, którzy zaproponowali maksymalnie 6 dyżurów miesięcznie. Porozumienie zacznie obowiązywać od 1 marca br.

Obie strony zadowolone z porozumienia

„Taka organizacja czasy pracy rezydentów jest satysfakcjonująca dla obu stron – każda klinika gwarantuje tym samym kompleksową opiekę wszystkim pacjentom przebywającym w naszym szpitalu’ – podkreśla dyrekcja placówki. 

AS

Źródło: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz