RPD: Kuleje opieka nad dziećmi chorymi przewlekle

11 Stycznia 2018, 10:43

- Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej odnoszą się jedynie do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół – zwraca uwagę Marek Michalak i apeluje do ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego o objęcie dzieci w wychowaniu przedszkolnym opieką zdrowotną, sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

 

W opinii Rzecznika zmianie tej powinny towarzyszyć działania w celu rozszerzenia zakresu opieki medycznej sprawowanej przez pielęgniarkę na terenie przedszkola/szkoły o opiekę nad dziećmi przewlekle chorymi.

Brak obowiązujących, systemowych i jednolitych regulacji, określających zasady podania leku w jednostce sytemu oświaty oraz warunki opieki nad dziećmi z chorobą przewlekłą z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych, psychofizycznych i edukacyjnych – podkreśla Marek Michalak.

Problem dotyczy najmłodszych dzieci

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie zwracał uwagę na nieuregulowany problem dotyczący prawidłowego zabezpieczenia realizacji prawa dziecka do nauki oraz do zdrowia, w kontekście dziecka-ucznia z chorobą przewlekłą. Nadal do Rzecznika zgłaszane są sprawy niezagwarantowania bezpiecznych warunków pobytu i właściwej opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłymi w jednostkach systemu oświaty. - Z otrzymanych spraw wynika, że problem ten w szczególności dotyka najmłodsze dzieci, tj. w przedszkolach cierpiące na cukrzycę, padaczkę, fenyloketonurię, alergie pokarmowe.

Rzecznik Praw Dziecka skierował w tej sprawie wystąpienie do ministra zdrowia Ł. Szumowskiego.

 

AS

Źródło: RPD

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz