Zmiany dotyczące recept. Co na to lekarze?

12 Stycznia 2018, 13:14

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie recept, które do zaopiniowania przekazało samorządowi lekarskiemu Ministerstwo Zdrowia. 

Naczelna Rada Lekarska krytycznie wypowiedziała się na temat niektórych propozycji Ministerstwa Zdrowia, które znalazły się w projekcie rozporządzenia w sprawie recept. Chodzi m.in. o wymóg nanoszenia danych na receptę papierową jednym charakterem pisma. Zdaniem samorządu wymóg ten jest zbyt rygorystyczny.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej brak jest tez uzasadnienia dla wymogu odręcznego nanoszenia na recepcie daty wystawienia i daty realizacji recepty.

Wzór recepty 

Zdaniem NRL należy również odstąpić od określania w treści rozporządzenia wymiarów oraz wzoru recepty. Jak wskazuje samorząd przewidziana w nowej regulacji MZ możliwość realizacji recepty nieodpowiadającej wymiarom oraz wzorowi, określonym w załączniku do projektu rozporządzenia, podważa celowość określania wymiarów i wzoru recepty.

Co z poziomem odpłatności leków?

Samorząd przypomina również, że od wielu lat konsekwentnie postuluje wyłączenie lekarzy od czynności o charakterze quasi fiskalnym tj. od określania poziomu odpłatności ordynowanych leków.

AS

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz