Ważna decyzja EMA w sprawie leku do infuzji

15 Stycznia 2018, 11:45

Ubiegłotygodniowe spotkanie Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii ( PRAC ) zakończyło się decyzję o zawieszeniu pozwolenia na obrót roztworem hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji w całej Unii Europejskiej.

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii ( PRAC ) EMA zalecił zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu roztworów hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji w całej Unii Europejskiej. Produkty te są stosowane jako uzupełnienie objętości osocza po ostrej utracie krwi, gdy leczenie alternatywnymi produktami nie jest wystarczające.

Przegląd bezpieczeństwa

Przegląd bezpieczeństwa tego produktu został zainicjowany na podstawie wyników dwóch badań wskazujących, że leki zawierające HES były nadal stosowane u pacjentów w stanie krytycznym oraz u pacjentów z posocznicą i uszkodzeniem nerek pomimo ograniczeń wprowadzonych w 2013 r. w celu zmniejszenia ryzyka chorób nerek i zgonów.

AS

Źródło: EMA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz