MZ: Strategia dla pielęgniarstwa bez wytycznych ws. wynagrodzeń

15 Stycznia 2018, 12:37

Przygotowana przez ministerialny zespół ekspertów Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Polsce nie zostanie uzupełniona o wytyczne dotyczące wynagrodzeń. To oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na postulat pielęgniarek i położnych. 

„Zespół nie odbył żadnej merytorycznej nad poziomem docelowym wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Nie rozstrzygnięto jaki to powinien być minimalny gwarantowany poziom wynagrodzeń, z jakim zawodem specjalistycznym powinien być porównywany oraz jakie powinny być zachowane relacje pomiędzy poziomem wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a wzrostem PKB, wzrostem inflacji, wzrostem średniego poziomu wynagrodzeń czy średnim poziomem wynagrodzeń lekarzy” – pisały pielęgniarki i położne z OZZPiP w uwagach do strategii i podkreślały, że oczekują dodania do dokumentu brakujących elementów.

Wynagrodzenia poza strategią

Wiadomo już jednak, że Ministerstwo Zdrowia nie zamierza spełniać tego postulatu środowiska. Poinformowała o tym w piśmie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Jak przypomniała wiceminister, ta kwestia jest uregulowana w ustawie o płacach minimalnych dla pracowników medycznych i z tego powodu „nie mogła być przedmiotem prac i ustaleń” ministerialnego zespołu. „Kwestie wynagrodzeń są dyskutowane w działającym w ramach Rady Dialogu Społecznego zespole ds. usług publicznych z udziałem reprezentatywnych związków zawodowych oraz organizacji pracodawców” – informuje Józefa Szczurek-Żelazko.

AS

Źródło: NIPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz