Senacka Komisja Zdrowia przyjęła budżet na zdrowie bez poprawek

16 Stycznia 2018, 10:06 kasa pieniądze

Dziś senacka Komisja Zdrowia przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2018 rok w części dotyczącej ochrony zdrowia. Łącznie z rezerwami celowymi w przyszłym roku rząd chce przeznaczyć na zdrowie 8,5 mld zł. To o około 200 mln zł więcej niż w ubiegłorocznym budżecie.

7,3 mld zł (8,5 mld łącznie z rezerwami celowymi), w tym 5 mld w dyspozycji Ministra Zdrowia (m.in. na świadczenia wysokospecjalistyczne, leki 75 plus, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i poprawę infrastruktury), to kwota przeznaczona w tegorocznym budżecie na ochronę zdrowia. Dla porównania w 2017 roku na zdrowie (wraz z rezerwami celowymi) przeznaczono 8,3 mld zł.

Zmiany wprowadzone przez Sejm

Nowe zadania przewidziane w tegorocznym budżecie to m.in. zwiększenie limitu na studia medyczne na pielęgniarstwie czy rozbudowa szpitala im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Dokonane w Sejmie zmiany dotyczą natomiast dodatkowych środków m.in. na dofinansowanie wydatków Uniwersytetu Zielonogórskiego (wydział lekarski), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i szpitala uniwersyteckiego w Lublinie. 11 mln na wzmocnienie rezerw celowych, m.in. na wyposażenie gabinetów stomatologicznych w szkołach. Zwiększono też budżety wojewodów na zdrowie (m.in. na oddziały ratunkowe). – Wszystkie inwestycje będą jeszcze dokładnie analizowane – mówiła dziś na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala.

Pieniądze dla lekarzy i pielęgniarek

W budżecie na ten rok zabezpieczono także 1,170 mln na kształcenie podyplomowe lekarzy (zarezerwowane w Funduszu Pracy). Są też zabezpieczone środki na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz podwyżki wynikające z ustawy o płacach minimalnych w ochronie zdrowia. Rząd planuje też w tym roku sfinansowanie około 4200 etatów rezydenckich - 600 w wiosennym rozdaniu i 3600 jesienią. - O wynagrodzeniach lekarzy decyduje dyrektor podmiotu leczniczego. Minister zdrowia nie może ustalać górnej granicy takiego wynagrodzenia - dodała wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala. 

AS

Źródło: Senat

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz