Profilaktyka następstw wad rozwojowych oraz import leków - na posiedzeniu Rady Przejrzystości

16 Stycznia 2018, 15:25 AOTMiT

Na 22 stycznia zaplanowano kolejne, czwarte już w tym roku, posiedzenie Rady Przejrzystości. Zajmie się m.in. oceną programu profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych oraz wyda opinie w sprawie importu docelowego leków. 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 

Import docelowy m.in. przy padaczce

Rada ma przygotować stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leków:

VASOSAN S, VASOSAN P, QUANTALAN, QUESTRAN, QUESTRAN LIGHT, COLESTYRAMIN-RATIOPHARM, LIPOCOL (colestyraminum) we wskazaniach: biegunka przewlekła w tym: biegunka chologenna, sekrecyjna, biegunka w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, biegunka po usunięciu pęcherzyka żółciowego, biegunka w przebiegu żółciowego zapalenia żołądka, biegunka w przebiegu polipowatości rodzinnej jelita grubego; choroba Hirschsprunga; choroba Leśniowskiego-Crohna; ciężkie zaburzenia wchłaniania jelitowego spowodowane: resekcją odcinka jelita cienkiego, enterostomią; dyslipidemia w tym: hiperlipidemia mieszana, hipercholesterolemia; pierwotna żółciowa marskość wątroby; pierwotne stwardniające zapalenia dróg żółciowych; postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa; świąd skóry w przebiegu: cholestatycznego polekowego zapalenia wątroby, zespołu Alagille'a, cholestazy wewnątrzwątrobowej, resekcji części jelita grubego, wtórna marskość wątroby z cechami cholestazy, będąca następstwem zakażenia wirusem HCV.

ZONEGRAN (zonisamide) we wskazaniu: padaczka lekooporna.

Wady rozwojowe - projekt programu MZ

Rada ma też zaopiniować projekt Ministra Zdrowia „Programu kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”.

Zdrowie i edukacja - programy samorządowe

Ponadto podczas posiedzenia mają zostać ocenione projekty programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):

  1. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B” (woj. wielkopolskie).
  2. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (woj. wielkopolskie).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia w gminie Gościno w roku 2018”.
  2. „Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-2019”.
  3. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022”.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz