5 pytań posła Nowoczesnej do expose premier Beaty Szydło

19 Listopada 2015, 11:01

Wczoraj odbyła się debata nad expose premier Beaty Szydło.  Do części dotyczącej zdrowia odnieśli się w swoich wystąpieniach Ryszard Petru, Tomasz Latos, prof. Marian Zembala.  Głos zabrał także Marcin Ruciński, nowy wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia, który zadał premier Szydło kilka konkretnych pytań, dotyczących planowanych przez rząd zmian w systemie ochrony zdrowia. 

Poseł Marcin Ruciński ocenił, że zapowiadane przez premier zmiany w systemie ochrony zdrowia zostały potraktowane dość powierzchownie i zadał premier 5, jak określił "krótkich, zasadniczych pytań, ale moim zdaniem systemowych i bardzo znaczących dla ochrony zdrowia":

  1. Czy budżetowanie centralne znaczy likwidację NFZ?
  2. Czy wprowadzenie centralnego finansowania nie zachowa złych praktyk monopolistycznych, które utrudniały dotychczasowe funkcjonowanie systemu?
  3. Czy rząd przewiduje wprowadzenie kontraktowania w służbie zdrowia opartej na systemie konkurujących płatników?
  4. Czy rząd doprowadzi do równouprawnienia w zakresie dostępu państwowej i prywatnej służby zdrowia do różnych form finansowania?
  5. Czy finansowanie POZ opartej głównie na prywatnej służbie zdrowia ulegnie zmianie?

Niestety premier nie odniosła się do pytań i wypowiedzi dotyczących systemu ochrony zdrowia. Podczas swojego wystąpienia na zakończenie debaty uprzedziła jedynie, że poruszy tematy, które najczęściej padały w wypowiedziach i pytaniach posłów, a na pozostałe odpowie pisemnie:  –  Zanim przystąpię do odpowiedzi na poszczególne pytania, od razu chcę państwa przeprosić, że  oczywiście nie będą to odpowiedzi na wszystkie pytania, które tutaj padły. Postaraliśmy się wybrać te, które pojawiały się najczęściej, ale na wszystkie udzielimy państwu pisemnie odpowiedzi i każdy z państwa parlamentarzystów, każdy z państwa posłów, który zadał pytanie, otrzyma odpowiedź na piśmie.

W wygłoszonym wczoraj expose premier Beata Szydło, zapowiedziała zmianę systemu finansowania systemu ochrony zdrowia i  bezpłatne leki dla osób po 75 roku życia. Zapowiedziała także wyraźne oddzielenia prywatnych placówek od państwowych i przekształcenie funkcjonowania ratownictwa medycznego. Mówiła o zbyt niskich wynagrodzeniach dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. PiS zamierza także doprowadzić do powrotu gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.

AG

Źródło: sejm.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz