Deklaracja o współpracy MEN i GIS. Czego dotyczy?

18 Stycznia 2018, 9:29

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Współpraca ma m.in. dotyczyć m.in. walki z dopalaczami, narkotykami i alkoholem.

Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarnej zadeklarowali współpracę w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.

Zarówno szefowa MEN, jak i minister Marek Posobkiewicz zadeklarowali wymianę informacji dotyczących warunków nauczania, szczególnie w zakresie profilaktyki wad postawy oraz ciągłego monitorowania warunków nauczania.

Spotkania w regionach

W ramach podpisanej współpracy obie instytucje zadeklarowały chęć organizacji cyklu konferencji wojewódzkich dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy.

Terminy spotkań w regionach:

AS

Źródło: GIS

Foto: GIS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz