GUS: firmy farmaceutyczne przodują w innowacjach, ale rząd rzadko je wspiera

18 Stycznia 2018, 10:23 leki

W przemyśle relatywnie najwięcej przedsiębiorstw innowacyjnych było w dziale "Produkcja wyrobów farmaceutycznych" – informuje GUS w nowej publikacji. Było to aż 45 proc. producentów leków. Jednak pod względem publicznego wsparcia dla działalności innowacyjnej wypadają słabo, gorzej niż tytoniowe.  

Wśród firm przemysłowych to właśnie w branży farmaceutycznej najwięcej  - bo aż 45 proc. - prowadziło działalność innowacyjną. Tymczasem wśród wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych było ich 20,3 proc., a wśród usługowych 14,5 proc. (dane za lata 2014-2016). 

Aż 43,6 proc. przedsiębiorstw farmaceutycznych wprowadziło nowe lub istotnie ulepszone produkty, a 29,8 proc. poprawiło procesy. 

Nowe lub ulepszone produkty generowały w firmach w 2016 r. 10 proc. przychodów ze sprzedaży.

Tylko co piąty innowator ze wsparciem

Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę, w jakich branżach działalność innowacyjna dostaje publiczne wsparcie, firmy farmaceutyczne wypadają już słabo. 

GUS zestawił dane o przedsiębiorstwach przemysłowych, które w latach 2014-2016 otrzymały publiczne wsparcie na działalność innowacyjną z odsetkiem przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w różnych działach gospodarki. Najlepiej pod tym względem wypadła produkcja metali, maszyn i urządzeń. Przemysł farmaceutyczny znalazł się dopiero na 17 miejscu. Lepiej pod względem publicznego wsparcia wypadła nawet... branża tytoniowa. 

Przypomnijmy, że przynajmniej od roku w rządzie toczą się prace nad wsparciem firm farmaceutycznych, które inwestują w Polsce, w tym w badania i rozwój, ale wciąż nie doczekały się finału. Chodzi o rozwojowy tryb refundacyjny (RTR).

 

Rzadko w klastrach

Współpracę w ramach działalności innowacyjnej w latach 2014-2016 prowadziło 32,8 proc. wszystkich aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych (o 3,7 p. proc. więcej niż w latach 2013-2015) oraz 26,9 proc. podmiotów usługowych (o 2,5 p. proc. więcej). 

Jak informuje GUS, głównym partnerem we współpracy w zakresie działalności innowacyjnej w latach 2014-2016 w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych byli dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów. Współpracę taką najwyżej oceniło 22,5 proc. przedsiębiorstw przemysłowych (wobec 20,7 proc. w poprzednim okresie badawczym) i 35,1 proc. – usługowych (wobec 25,6 proc.). 

W ogólnej liczbie podmiotów współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej 18,5 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 16,5 proc. – usługowych współdziałało w ramach klastrów. Jednak podczas gdy ponad dwie trzecie firm tytoniowych swoje innowacje wypracowywało współpracując w klastrach, przedsiębiorstwa farmaceutyczne rzadko współpracowały w ramach inicjatywy klastrowej (13,5 proc.). 

Za to aż połowa firm z branży farmaceutycznej aktywnych inwestycyjnie w latach 2014-2016, współpracowała z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami w zakresie działalności innowacyjnej. To jeden z wyższych wskaźników. 

GUS nie wskazał w tym raporcie wartości wsparcia publicznego dla firm z branży farmaceutycznej, ani wartości inwestycji. Byłyby to na pewno ciekawe dane. Nakłady na inwestycje przedstawiono zbiorczo dla "Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowejΔ, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, Produkcja wyrobów farmaceutycznychΔ, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (działy 19-23)". 

AK

Grafiki pochodzą z raportu GUS

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Adam78 Poniedziałek, 22 Stycznia 2018, 11:55
Dziwie się, że rząd nie chce wspierać organizacji, które działają na rzecz innowacji farmaceutycznych tj, jak np. Inframa. Przecież to docelowo służy ludziom do prowadzenia zdrowszego życia, którym każdy chce się cieszyć jak najdłużej. Warto poczytać i wiedzieć więcej https://www.infarma.pl/