Pielęgniarki przed rezydentami. Spotkanie Ł. Szumowskiego ze środowiskiem

18 Stycznia 2018, 12:31

Minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się wczoraj z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i OZZPiP. To jedno z pierwszych spotkań nowego ministra z grupą zawodów medycznych od czasu powołania na stanowisko szefa resortu zdrowia. Wcześniej minister Szumowski spotkał się z Naczelną Radą Lekarską.

„Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministra Zdrowia i środowisko doceniło fakt, że pierwsze kroki Minister skierował właśnie do nas” – podkreślają pielęgniarki i położne.

Braki kadrowe i normy zatrudnienia

Ze względu na ograniczony czas ustalono, iż strony skoncentrują się tylko na przekazaniu najistotniejszych problemów.

Podniesiona została m.in. kwestia drastycznego braku pielęgniarek w systemie (największe braki w tej grupie zawodowej ze wszystkich grup medycznych). Na potwierdzenie Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiła statystyki i analizę braków kadrowych oraz niepokojące prognozy. Zgodzono się, że sytuacja jest bardzo trudna i wymagająca natychmiastowych działań.

Przewodnicząca OZZPiP podkreśliła, że podstawowym mechanizmem naprawy sytuacji jest polepszenie warunków pracy poprzez wpisanie liczby i  kwalifikacji pielęgniarek i położnych  do systemu świadczeń gwarantowanych, a także zagwarantowanie wynagrodzeń na poziomie co najmniej średniej krajowej. Podkreślono, że rozporządzenie „zembalowe” stało się magnesem przyciągającym do zawodu. Niestety, zdaniem środowiska, jeden zapis w ustawie o płacach minimalnych dla personelu medycznego, proces ten przerwał.

Będą kolejne spotkania

Jak podkreślają pielęgniarki i położne, minister w trakcie dyskusji włączał się w rozmowę rozumiejąc zgłaszane problemy. W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawiciele środowiska poprosili też o cykliczne spotkania w celu szybszego wdrożenia w życie jej zapisów.

 

AS

Źródło: OZZPiP

Foto: OZZPiP

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Pielegniarka Czwartek, 18 Stycznia 2018, 19:45
Patrząc na wagę zasiadających Pań i Panów oraz zawartości poczęstunku na stole, to rzeczywiście polska elita służby zdrowia ....wiedzą o czym mówią haha :) Dramatyczne