MF: nowe przepisy PIT o 50 proc. kosztach. Którzy wykładowcy stracą?

W ostatnich dniach pojawiły się spekulacje, czy zmiany w podatkach, jakie weszły w życie od tego roku, zmienią sytuację wykładowców akademickich. Chodzi o 50 proc. koszty uzyskania przychodu. MF wydało w tej sprawie stanowisko. Wykładowcy niby nie stracą, ale część jednak zarobi z powodu podatków mniej, a w ochronie zdrowia nie brakuje osób łączących pracę np. w placówce medycznej i na uczelni. 

W ustawie z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175; dalej nowelizacja ustawy PIT), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wskazano dziedziny o charakterze twórczym, które są objęte 50 proc. kosztami. Nowelizacja równocześnie aż o 100 proc. podniosła limit stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców (do 85 528 zł rocznie).

W mediach spekulowano, że nowelizacja zawęża w ten sposób krąg podmiotów, uznawanych za twórców w rozumieniu prawa autorskiego.

 

Przywilej zostaje, ale...

- Nowe przepisy wciąż umożliwiają stosowanie 50 proc. kosztów tym nauczycielom akademickim, którzy w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich - informuje resort finansów, w wydanym dziś stanowisku.

- Nie uległa jednak zmianie generalna zasada, że koszty te mogą być stosowane wyłącznie do przychodów uzyskanych z tytułu „korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami" (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT). Samo zatrudnienie na określonym stanowisku, z którym związana jest praca twórcza, nie pozwala na zastosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. 50-proc. koszty mogą mieć bowiem zastosowanie wyłącznie do wynagrodzenia autora z tytułu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia utworu, tj. do wynagrodzenia z tytułu stworzenia dzieła - podkreśla Ministerstwo Finansów. 

 

... część go jednak straci

-  Natomiast nowe rozwiązania oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów mogą wpływać na wyeliminowanie niezgodnego z prawem stosowania 50 proc. kosztów do wynagrodzeń nauczycieli akademickich, w sytuacji gdy nie tworzą dzieł, do których można byłoby stosować wskazaną preferencję podatkową - informuje MF.

Komunikat dostępny jest tutaj

 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz