CSIOZ przystąpiło do IHE International

19 Stycznia 2018, 10:30

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przystąpiło do międzynarodowej organizacji IHE International (Integrating the Healthcare Enterprise).

Celem działań organizacji są prace na rzecz poprawy interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Poprzez dostarczanie specyfikacji, narzędzi oraz usług dla interoperacyjności, IHE International wpływa na poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Organizacja tworzy profile integracyjne opisujące scenariusze wymiany i udostępniania danych, tak aby były one kompatybilne i kompletne.

W działalność IHE zaangażowani są lekarze, podmioty nadzorujące systemy ochrony zdrowia oraz użytkownicy, którzy rozbudowują, testują oraz wdrażają rozwiązania oparte na powszechnie znanych i uznawanych standardach, np. HL7 czy DICOM.

Kto jest członkiem IHE

IHE International składa się z ponad 195 organizacji członkowskich z całego świata. Organizacja, która staje się członkiem IHE International, może wyznaczyć swoich przedstawicieli do udziału w Komitetach Lokalnych i Komitetach Krajowych/Regionalnych, właściwych dla jej interesów. 

 

AS

Źródło: CSIOZ

Foto: IHE International

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz