Nowe rozporządzenie: jakie leki i badania przepiszą pielęgniarki i położne?

19 Stycznia 2018, 15:13 leki

Resort zdrowia skierował do publikacji nowe rozporządzenie w sprawie leków i wyrobów medycznych, jakie ordynować mogą pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mogą kierować chorych. 

Choć w związku z niedoborem lekarzy coraz więcej mówi się o tym, że część zadań za nich mogłyby realizować pielęgniarki, w nowym rozporządzeniu, które jest już podpisane i wejdzie w życie w ciągu 14 dni od publikacji, przeniesiono dotychczasową listę leków, wyrobów i badań, jakie przepisać mogą pielęgniarki i położne. 

Wydanie nowego aktu wykonawczego było jednak niezbędne ze względu ze zmianą treści przepisu ustawowego upoważniającego do wydania rozporządzenia. 

Niezbędne szkolenia

Szkolenia z zakresu ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych realizowane są od grudnia 2015 r.

Od tego czasu - jak informowało MZ pod koniec zeszłego roku -  liczba pielęgniarek i położnych, która ukończyła szkolenia wygląda następująco:

8 409 pielęgniarek i położnych ukończyło szkolenia, w tym część I (ordynacja) – 5 343 pielęgniarki i położne, część II (kontynuacja) – 3 066 pielęgniarek i położnych.

809 pielęgniarek i położnych jest w trakcie trwania szkoleń.

NFZ: mało wystawia

W systemie ubezpieczenia zdrowotnego (dane otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.), liczba pielęgniarek i położnych, które mają nadane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty wynosi 1 054, w tym 533 stanowią indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych, a 521 to pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego, dla których świadczeniodawcy pobierają unikalne numery identyfikujące recepty.

Liczba zrealizowanych recept wystawionych przez uprawnione pielęgniarki i położne wynosi 95 736 (stan na dzień 30 czerwca 2017 r.), w tym 1 319 recept zostało wystawionych w ramach samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, natomiast 94 417 recept zostało wystawionych w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja). 

Co dokładnie może przepisać pielęgniarka i położna?

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY I ZLECENIA*

Lp.

 Nazwa wyrobu medycznego

1

 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren)

2

 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych

3

 Cewniki zewnętrzne

4

 Cewniki urologiczne

5

 Cewniki jednorazowe urologiczne lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne

6

 Worki do zbiórki moczu z odpływem

7

 Worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)

8

 Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii

9

 Środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne)

10

 Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

11

 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia

12

 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda

13

 Majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym

14

 Peruka

15

 Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia

16

 Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia

17

 Pończocha kikutowa po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku kończyny górnej

18

 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna

19

 Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)

20

 Kula łokciowa ze stopniową regulacją

21

 Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu

22

 Kula pachowa

23

 Trójnóg albo czwórnóg

24

 Laska dla niewidomych (biała)

25

 Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie

26

 Opatrunki (emplastrii)

27

 Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi

* Przy ordynacji leków pielęgniarki i położne powinny korzystać z Wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej, a w przypadku wystawienia recepty na lek refundowany - z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

**           Dotyczy położnych.

WYKAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ NA KTÓRE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*

 

 

1

 Dieta eliminacyjna mlekozastępcza - Hydrolizaty białek mleka

* Przy ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pielęgniarki i położne powinny korzystać z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY I ZLECENIA*

Lp.

 Nazwa wyrobu medycznego

1

 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren)

2

 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych

3

 Cewniki zewnętrzne

4

 Cewniki urologiczne

5

 Cewniki jednorazowe urologiczne lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne

6

 Worki do zbiórki moczu z odpływem

7

 Worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)

8

 Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii

9

 Środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne)

10

 Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

11

 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia

12

 Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda

13

 Majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym

14

 Peruka

15

 Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia

16

 Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia

17

 Pończocha kikutowa po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku kończyny górnej

18

 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna

19

 Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)

20

 Kula łokciowa ze stopniową regulacją

21

 Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu

22

 Kula pachowa

23

 Trójnóg albo czwórnóg

24

 Laska dla niewidomych (biała)

25

 Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie

26

 Opatrunki (emplastrii)

27

 Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi

* Przy wystawianiu zleceń i recept na wyroby medyczne pielęgniarki i położne powinny korzystać z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.  w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061) oraz z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ SKIEROWANIA

Lp.

 Rodzaj badania

 Nazwa badania diagnostycznego

1

 Badania hematologiczne

 morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

2

 Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 sód

potas

kreatynina

glukoza

hemoglobina glikowana (HbA1c)

doustny test tolerancji glukozy (DTTG)

białko C-reaktywne (CRP)

badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM)

badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM)

badanie przeciwciał anty-HCV, anty-HBs

badania w kierunku kiły (VDRL)

3

 Badania układu krzepnięcia

 czas protrombinowy (INR)

4

 Badania moczu

 ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu

5

 Badania kału

 badanie w kierunku obecności pasożytów

badanie w kierunku stwierdzenia krwi utajonej

6

 Badania mikrobiologiczne wydzieliny z dróg rodnych*

 badanie stopnia czystości pochwy

badanie w kierunku dwoinki rzeżączki (GC)

badanie w kierunku infekcji Chlamydia trachomatis

badanie w kierunku infekcji HPV

7

 Badania mikrobiologiczne

 szybki test lateksowy

posiew moczu z antybiogramem

8

 Badania z zakresu serologii grup krwi

 oznaczenie grupy krwi ABO i antygenu Rh D

oznaczenie przeciwciał anty-Rh

9

 Badania radiologiczne**

 zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej

10

 Badania elektrokardiograficzne

 EKG w spoczynku

11

 Badania inne

 próba tuberkulinowa RT23

* Dotyczy położnych.

**           Dotyczy pielęgniarek.

Treść rozporządzenia znajduje się tutaj: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz