E. Rafalska i M. Morawiecki o polityce wobec osób starszych 2030

23 Stycznia 2018, 14:19

- Polityka społeczna wobec osób starszych 2030 to dokument ważny, kompleksowy i ambitny. Oparty o trzy filary: bezpieczeństwo, uczestnictwo i solidarność - mówiła podczas konferencji minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Czy wreszcie będziemy mieć politykę senioralną z prawdziwego zdarzenia?

Większość europejskich państw opracowało już lub opracowuje strategiczne dokumenty przygotowujące je do postępującego starzenia społeczeństwa. W Polsce tez podejmowano takie próby, ale ostatecznie działania były raczej wyrywkowe, a to uruchomiono dopłaty do leków 75 plus, a to domy dla seniorów, ale nie wszędzie. Jednym z najbardziej palących problemów jest zaś to, co robić z osobami niepełnosprawnymi, jak im pomóc i odciążyć ich bliskich, tak by nie musieli rezygnować z pracy. Rząd zapowiedział dziś, że ma wizję działań i to nie w perspektywie jednej kadencji. Co planuje?

Kompleksowe podejście

Jak podkreślała Rafalska, dokument dotyczący seniorów odwołuje się do wszystkich obszarów, które są istotne dla osób starszych. - Jest to też dokument, który kreśli ramy czasowe wyznaczone rokiem 2030 - mówiła podczas konferencji, w której brał udział też premier Mateusz Morawiecki. Przypomniała, że generacja pierwszego polskiego powojennego wyżu to osoby urodzone miedzy 1947 r. a 1959 r. i właśnie ok 2030 r.  - który znalazł się w nazwie dokumentu - osoby te będą seniorami i to w wieku 74-84 lat. 

Ponad rok prac

Minister rodziny i pracy informowała, że prace nad rządowym programem trwały ponad rok. Ma on trafić wkrótce do uzgodnień międzyresortowych, a potem społecznych.  - Liczymy na dużą publiczną debatę i dyskusję na temat polityki wobec osób starszych - powiedziała Rafalska.

Kierunek: państwo opiekuńcze

- Niektórzy twardogłowi ekonomiści, liberałowie mogą trochę złapać się za głowę i być przerażeni. Ale ja się bardzo cieszę, jestem szczęśliwy, że w ten sposób tworzymy de facto państwo opiekuńcze, państwo, które wdraża zasady społecznej gospodarki rynkowej - powiedział w czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Zdrowie wśród priorytetów

Przedstawiciele rządu informowali, że w dokumencie zawarto propozycje rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia, czy rynku pracy dla seniorów. 

Mają się też znaleźć nowe rozwiązania dla osób niesamodzielnych. - Obejmą zmniejszenie skali zależności od innych, zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych - zapowiadała na konferencji. Chodzi m.in. o wsparcie nieformalnych opiekunów takich osób oraz opiekę instytucjonalną.

Teleopieka

- Chcemy  uregulować kwestie prawne związane z ryzykiem niesamodzielności, dostosować standardy opiekuńcze, opracować standardy w zakresie teleopieki, telepomocy - mówiła minister Rafalska.

AK

Foto: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz