NFZ zmieni zarządzenie o AOS w zakresie pediatrii, interny, onkologii

23 Stycznia 2018, 15:32 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Do konsultacji trafił projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Dotyczy porad z zakresu pediatrii i interny oraz zmiany wyceny jednego ze świadczeń. 

Jak podkreśla Fundusz nowelizacja zarządzenia jest potrzebna ze względu na zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

- Celem projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do finansowania i rozliczania następujących świadczeń: porada specjalistyczna – choroby wewnętrzne oraz porada specjalistyczna – pediatria oraz dokonanie korekty wyceny świadczenia o kodzie: 5.05.00.0000096 podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży - informuje NFZ.

Pokłosie sieci szpitali

Dodane procedury są  dedykowane do rozliczania świadczeń kontrolnych realizowanych na rzecz pacjentów, którzy hospitalizowani byli w oddziale o profilu choroby wewnętrzne lub odpowiednio – pediatria. Rozliczanie tych świadczeń oparte zostało o grupy porad specjalistycznych. 

Zmiana cen preparatu

W przypadku podania immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży wycena wzrośnie z 268 pkt do 276 pkt. Wynika to z urzędowej ceny zbytu preparatu znajdującej się w obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu, przeliczonej z wykorzystaniem średniej ceny punktu w AOS w zakresie świadczeń położnictwa i ginekologii. 

Onkologia, tomografia i rezonans

Celem zarządzenia jest też doprecyzowanie i uszczegółowienie przepisów, odnoszących się do rozliczania wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej w zależności od czasu jej realizacji, co stanowi dostosowanie do przepisów rozporządzenia AOS. 

Z kolei w odniesieniu do świadczeń TK i RM planowane jest przywrócenie obowiązujących wcześniej doprecyzowań, które wskazują jakie okolice głowy uwzględnione zostały przy wycenie TK i RM głowy. 

Zobacz:

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz