Sejm: statystycznie program antytytoniowy działa

25 Stycznia 2018, 12:53

Komisja Zdrowia przyjęła dziś jednogłośnie „sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2016 roku” przedstawione przez ministra zdrowia.

W latach 80-tych XX w. Polska niechlubnie przodowała w Europie, jako kraj o największej liczbie palaczy, wskaźnik wynosił 42 proc. Od lat 90-tych, w wyniku realizacji programów antytytoniowych spadł w roku 2015 do 24 proc.
Jak wspomniał minister zdrowia, od tego momentu notuje się półprocentowy spadek osób palących, a ambicją resortu jest, aby był jeszcze niższy.

Polacy nadal umierają na choroby odtytoniowe

- Aż 94 proc. zgonów na raka płuc u mężczyzn i 68 proc. u kobiet ma bezpośredni związek z paleniem tytoniu. Rocznie z powodu chorób odtytoniowych umiera 67 tys. osób. Na raka płuc rocznie umiera 19 tys. ludzi w Polsce. Zwiększone ryzyko dotyczy także raka nerki, trzustki, przełyku, pęcherza moczowego i wielu innych nowotworów złośliwych – wymieniał Łukasz Szumowski. Lista tych chorób jest długa, a dotyczy również chorób społecznych.

Realizacji strategii antytytoniowej sprawozdawczo działa

Ministerstwo Zdrowia od 2016 r. odpowiedzialne jest za realizację skutecznej ochrony przed dymem tytoniowym, doskonalenie w tym zakresie zadań prawnych i odpowiada za monitoring używania i upraw tytoniu. 8 września 2016 r. weszła w życie dostosowana do norm europejskich nowelizacja tzw. nowej dyrektywy antytytoniowej, która zwiększyła obowiązki sprawozdawcze dla producentów i importerów wyrobów tytoniowych poprzez wprowadzenie obowiązku, który ma zapewnić możliwie jak największą przejrzystość informacji o wyrobach i skutkach ich używania dla zdrowia obywateli.

Krajowa strategia antytytoniowa stawia na edukację

Dotychczas ustawowo wprowadzono szereg zakazów i wytycznych dla producentów i importerów. Od stycznia br. resort przewiduje szkolenia dla personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnień od tytoniu oraz, jak to nazwano, przeprowadzenie minimalnej interwencji antytytoniowej i wprowadzenie telefonicznej poradni pomocy palącym. Planuje też realizację programu ograniczającego używanie wyrobów tytoniowych w zakładach pracy. Środki na ten rok, to 5 mln zł.

15 mln zł na walkę z paleniem do roku 2020

Na lata 2018-20 ministerstwo planuje realizację programu edukacyjnego dotyczącego wiedzy o POChP, który przewiduje tworzenie poradni antytytoniowych oraz szereg akcji edukacyjnych. Na ten cel zabezpieczonych ma być 15 mln zł.

Komisja Zdrowia przyjmuje sprawozdanie

Posłowie z KZ przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z realizacji programu antytytoniowego, co oznacza, że statystyki i deklaracje do nich przemówiły. Pytania dotyczyły m.in. tego, dlaczego resortu sportu w akcję nie jest włączony. Minister przypomniał, że program jest związany ściśle z Narodowym Programem Zdrowia i Ministerstwo Sportu i Turystyki jest ścisłym partnerem w realizacji programu antytytoniowego. Zaproponowano także włączenie w propagowanie strategii antytytoniowej harcerzy. Innych pytań nie było.

Janusz Maciejowski

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz