NFZ przekazał do konsultacji zarządzenie dot. umów na realizację programów lekowych

19 Listopada 2015, 16:03

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do konsultacji  projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Projekt zarządzenia implementuje przepisy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2015 r.

Zmiany polegają m.in. na  określeniu wymagań dla nowych programów lekowych: Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia w części dotyczącej nowych programów lekowych można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 2 grudnia 2015 r.

AG

Źródło: nfz.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz